ZAPISY ZAKOŃCZONE!

„Udzielę Wam mego Ducha abyście żyli.” (Ez 37,14) 

Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na rekolekcje wiosenne, organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Rekolekcje poprowadzi Michał Frąckowicz i ekipa SOS z Mocnych w Duchu. Michał jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Z zawodu i z pasji nauczyciel geografii, przyrody, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa, rekolekcjonista. Od 12 lat pracuje w Centrum Mocni w Duchu – ośrodku formacyjno-ewagelizacyjnym prowadzonym przez Ojców Jezuitów w Łodzi. W Centrum jest odpowiedzialny za grupę zwaną „SOS dla Wspólnot”. Wraz z innymi ewangelizatorami prowadzi na zaproszenie innych wspólnot rekolekcje w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Rocznie jest to ok. 150 wyjazdów rekolekcyjnych m.in. na Litwę, do Czech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Niemiec.

Temat: Modlitwa charyzmatyczna.

Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjnym w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2a.

Termin: Czas: 27-29 marca 2020 r. Zaczniemy po południu w piątek, a zakończymy obiadem w niedzielę, ok. godz. 12:30.

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 150 zł; jeśli nie mamy z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – 30 zł na opiekunkę; 3-16 lat – 120 zł. Dojeżdżający na całość (posiłki trzy razy dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 130 zł.

 

Piątek:  27.03.2020

17:00 – Zjazd uczestników

18:00 – Kolacja

19:00 – Wprowadzenie w rekolekcje

19.15 – Konferencja i warsztat modlitewny

„Przeszkody w odkrywaniu modlitwy charyzmatycznej”

20:30 – Eucharystia

21:30 – Adoracja Krzyża „Moc w słabości się doskonali” 

 

Sobota:  28.03.2020

Sakrament Pojednania – w przerwach w ciągu dnia

7:45 – jutrznia

8:30 – Śniadanie

9:30 – Warsztat modlitewny: „Znamy się tylko z widzenia”

10:00 – „Potencjał modlitewny charyzmatyka” – test predyspozycji do modlitwy charyzmatycznej 10:15 – Konferencja „Cechy modlitwy charyzmatycznej”

10:45 – Warsztat indywidualnej i wspólnotowej modlitwy spontanicznej

11:30 – Przerwa: kawa, herbata

11:45 – przygotowanie do Mszy Św.

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

15:00 – Godzina miłosierdzia

15:15 – Warsztat modlitwy uwielbienia: „Z głębokości serca wołam do Ciebie Panie”

16.30 – Przerwa: kawa, herbata

17:00 – Warsztat rozeznawania modlitewnego czyli co krok to prorok

18:00 – Kolacja

20:00 – Warsztatowe spotkanie modlitewne

22:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu dla chętnych

 

Niedziela: 29.03.2020

7:45 – Jutrznia

8:30 – Śniadanie

9:15 – Modlitwa gorącego i zimnego serca – warsztat modlitwy całym sobą

9:45 – Warsztat modlitwy w intencji drugiego człowieka

10:30 – grupki dzielenia

11:00 – przerwa

11:30 – Eucharystia

12:30 – Obiad

 

Czy mogę uczestniczyć tylko w części Warsztatów?

Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralna całość. Uczestnictwo tylko w części warsztatów może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Najpierw prosimy zgłaszać udział w rekolekcjach, za pośrednictwem liderów grup, do dnia 18 marca 2020 roku, Beacie Trzmielewskiej (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com).

  2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca kwotę 50 zł jako opłatę rejestracyjną.

  3. Lider dokonuje zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:

Nr       47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty: Rekolekcje wiosenne, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

  1. Osoby spoza grup zgłaszają się bezpośrednio do Beaty Trzmielewskiej i również wpłacają 50 zł na podane konto. Tytuł wpłaty: Rekolekcje wiosenne, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

  2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 19 marca 2020 r. wpłaty nie będą zwracane.

  3. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  4. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie podczas kwaterowania w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Planowany program podamy wkrótce.