W niedzielę, 14 czerwca 2015 r. po Mszy świętej prymicyjnej brata Piotra Kowalskiego OFP Cap., patron naszej parafii, św. Antoni poprowadził nas na plac „W Podkowie”, gdzie zgromadzili się mieszkańcy Wałcza.

Przyniesiona przez strażaków figurka św. Antoniego została postawiona na środku placu.

SŁOWO z 6 rozdziału Księgi Izajasza prowadziło modlitwę.

Modlitwę uwielbienia animowali opiekun Odnowy, brat Waldemar Korba OFM Cap. oraz brat Piotr Nowak OFM Cap., pomysłodawca tego wydarzenia.

Posługa diakonii uwielbienia z Wołczyna, ich instrumenty muzyczne, ale przede wszystkim talenty, które złożył Pan w ich sercach, ubogaciły tę modlitwę.

Na placu wokół fontanny licznie zgromadzeni wałczanie nie tylko słuchali, ale też modlili się razem z prowadzącymi uwielbienie. Niektórzy z radością tańczyli.

Ustawione „pod chmurką” konfesjonały były też ważnym elementem modlitwy tych z nas, którzy zapragnęli spotkać się z Jezusem Miłosiernym.

Odnowa w Duchu Świętym podjęła posługę modlitwy wstawienniczej na placu podczas trwania uwielbienia oraz modlitwę osłonową w kaplicy adoracji w kościele. Rozdawaliśmy też ulotki informujące o Odnowie w Duchu Świętym w naszej diecezji.

Chwała Panu!