Agnus Dei

Chrystus zmartwychwstan jest  
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować.

…Zostań z nami, Jezu, ukrzyżowany i zmartwychwstały!
Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo ludzkości kroczącej drogami czasu!


Ty, żywe Słowo Ojca, napełnij ufnością i nadzieją tych, którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji.
Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju.
…Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. (27 III 2004 — Orędzie Wielkanocne «Urbi et Orbi» Jan Paweł II)

Prośmy Pana życia, aby obudził w nas pragnienie świadectwa, otwartości na dary Ducha Świętego, które sprawiają w nas Komunię z Bogiem i wzrost wiary w Zmartwychwstałego Syna Bożego. Niech blask tej prawdy rozświetli wszelkie mroki codzienności, a wiara w nowe życie  obudzi w nas wzajemną życzliwość i napełnia nasze serca radością i pokojem.
«Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy» (por. Ps 118)
Wszystkim grupom Odnowy w Duchu Święty, Kapłanom i Liderom życzymy, by ta prawda o Zmartwychwstaniu tak mocno przeniknęła  życie nas wszystkich, byśmy mogli z całym przekonaniem w mocy Ducha Świętego mówić: „ … tak, Zmartwychwstał  i  ja  Go spotkałam … !” ( por. J 20;18)

Z darem modlitwy
Koordynatorzy diecezjalni Odnowy w Duchu Świętym
ks. Bogusław Fortuński i Zoja Meżerycka