W Kołobrzegu, jak co roku, podczas trwania festiwalu muzyki techno „Sunrise”, odbyła się Ogólnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna „Przystań z Jezusem”.  Hasłem tegorocznej „Przystani” były słowa z Księgi Izajasza: „Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie, mówi do Syjonu <<Twój Bóg króluje>>. ” /Iz 52, 7/
Rekolekcyjne przygotowanie ewangelizatorów, poprowadził w Koszalinie, w Szkole Nowej Ewangelizacji ks. biskup Edward Dajczak. Ordynariusz naszej diecezji w swoim nieprzeciętnym stylu pokazał nam, jak pracować nad prawdziwą relacją z Bogiem. Nie był to tylko wykład, ale świadectwo Jego życia i doświadczania miłości Boga.
W piątek, 21.07.2017 r., o godzinie 15:00, w kościele rektoralnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kołobrzegu, rozpoczęła się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dzięki zaangażowaniu kołobrzeskiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Metanoia” trwała do niedzieli, do godz. 7:30. Było to ogromne wsparcie duchowe dla całego przedsięwzięcia. W piątek około 50 ewangelizatorów, umocnionych błogosławieństwem Kościoła ruszyło, aby  dzielić się doświadczeniem żywego Jezusa i mówić o miłości Boga. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie ewangelizatorzy przeszli ulicami Kołobrzegu, od kościoła rektoralnego, do sceny „Przystani z Jezusem”, ustawionej w pobliżu hotelu „Solny”, na której do północy odbywało się uwielbienie śpiewem i flagami.
Następnego dnia, w sobotę, ewangelizatorzy spotkali się przy scenie o godz. 11:00. Napis na ich czerwonych koszulkach: „Chcę Ci powiedzieć, że… JEZUS WALCZY O CIEBIE” prowokował do rozmów, które często kończyły się przyjęciem Jezusa i uznaniem Go jedynym Panem i Zbawicielem. Plan był prosty – ukazać mieszkańcom Kołobrzegu, gościom, a przede wszystkim uczestnikom festiwalu „Sunrise”, że Jezus jest, żyje i kocha nas. Bóg ma przedziwne plany, ponieważ wielu z nas – ewangelizatorów zostało również zewangelizowanych.
Tego dnia, młodzież z Bobolic, pod opieką s. Beaty ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (pallotynki) zorganizowała pantomimę pt. „Marionetki”. Ujmującą opowieść o tym, kto kieruje naszym życiem i  jak Jezus może w nie wejść, jeśli Mu tylko pozwolimy – dała do myślenia nie tylko przechodniom oglądającym ten występ, ale i samym ewangelizatorom. Bobolicka młodzież – Julka, Kacper i Tobiasz – swoja spontanicznością, radością życia i otwartością na Boga i głoszenie Jego Słowa – zawstydziła niejednego z nas – wyszkolonych ewangelizatorów. Nasuwają się słowa z Pisma Świętego: „Jeśli nie staniecie się jak dzieci (…)”. Dziękuję Jezu, że pokazujesz, iż jest nadzieja dla naszego Kościoła i takie młode osoby – perły, mogą pomóc odnowić Kościół.
Nadszedł sobotni wieczór – po raz pierwszy na scenie od 23:00 do 6:00 rano wystawiony był Najświętszy Sakrament. Najbardziej niesamowita była cisza i spokój. W niedzielę rano, ludzie wracający z koncertu „Sunrise”, w ciszy i milczeniu mijali Najświętszy Sakrament – co roku był to najgłośniejszy poranek, a w  tym roku, Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie, wyciszył wszystko, tak jak to zrobił z burzą na jeziorze. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego.
Zakończyła się Przystań z Jezusem i co dalej? Rozjechaliśmy się do swoich miast, do swoich wspólnot.
Jezu nie pozwól, aby radość ewangelizacji w nas osłabła. Dodawaj sił, aby całe nasze życie było opowieścią co czyni w nim Bóg, bo to najlepsza ewangelizacja.
Do zobaczenia na kolejnej ewangelizacji.

Agnieszka