Rekolekcje zimowe dla grup Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na temat daru proroctwa odbędą się w dniach 2-4 lutego 2018 r. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie, przy ul. Seminaryjnej 2a.

Rekolekcje adresowane są w pierwszej kolejności do liderów, animatorów, członków rady grupy, do osób posługujących modlitwą wstawienniczą, osób posługujących darem proroctwa, osób animujących modlitwę na spotkaniach.

 

Poprowadzi je ks. Mirosław Nowosielski posługujący w Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence. Kapłan diecezji łowickiej. Psycholog, pracownik naukowy w Katedrze Psychologii Małżeństwa i Rodziny WSR UKSW w Warszawie. Kierownik duchowy, rekolekcjonista, moderator wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.  Wieloletni terapeuta współpracujący z małżeństwami.

Zapisy do czwartku, 25 stycznia, przyjmuje Beata Trzmielewska (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com). Zgłoszenia osób z grupy za pośrednictwem lidera.

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 140 zł; jeśli nie mamy z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – bezpłatnie; 3-16 lat – 100 zł. Dojeżdżający na całość (posiłki trzy razy dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 120 zł.

 

Czy można uczestniczyć tylko w części rekolekcji?

Niestety nie. Treści rekolekcji stanowią integralna całość. Uczestnictwo tylko w części rekolekcji może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Termin rekolekcji ogłaszany był z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, dzięki czemu można było wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.

 

PLANOWANY PROGRAM:

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.

Piątek

17:15 Modlitwa i słowo na zawiązanie wspólnoty

18:00 Kolacja

19:00 Eucharystia

20.00 Spotkanie prowadzących grupy

 

Sobota

8.00 Adoracja NS

8.30 Śniadanie

9.45 Katecheza, pytania

Przerwa

Modlitwa o otwarcie na Ducha Świętego

12.00 Eucharystia

13.15 Obiad

15.30 Katecheza

16.30 Przerwa

16.45 Modlitwa wstawiennicza

18.00 Kolacja

19.00 Modlitwa wstawiennicza c.d.

20.30 Świadectwa modlitwy wstawienniczej

Modlitwa dziękczynna i Apel

„Dobranoc”

 

Niedziela

8.00 Jutrznia

8.30 Śniadanie

9.30 Katecheza i pytania

11.30 Eucharystia

12.45 Obiad