Zachęcamy do podjęcia wielkopostnej modlitwy w intencji tych, którzy przez swoją niewiarę, niewiedzę, pychę
i zatwardziałość odrzucają prawdę i sens ofiary, i śmierci Jezusa na krzyżu. Prośmy o łaskę nawrócenia 
dla nich, o pokój na Ukrainie i na świecie. Modlitwa powstała pod natchnieniem Ducha Świętego podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.

KREW I RANY TWOJE,  PANIE.

Jezu poraniony, Jezu umęczony, Jezu  grzechami ludzkimi do krzyża przygwożdżony.
Stojąc w pokorze, w obliczu Twojej Ofiary i cierpienia, wołam do Ciebie!

Niech będą pochwalone  i  uwielbione Twoje  Rany Jezu na twarzy i Krew z nich wypływająca – spowodowane  biciem i opluwaniem.

Niech będą pochwalone i uwielbione Twoje Rany Jezu na plecach, ramionach, brzuchu i nogach i Krew z nich wypływająca – spowodowane okrutnym, bezlitosnym  biczowaniem.

Niech będą pochwalone i uwielbione Twoje Rany Jezu na głowie i Krew z nich wypływająca – spowodowane nałożeniem korony cierniowej.

Niech będą pochwalone i uwielbione Twoje Rany Jezu na kolanach i Krew z nich wypływająca – spowodowane upadkami pod ciężarem krzyża.

Niech będzie pochwalona i uwielbiona Twoja Rana Jezu na ramieniu i Krew z niej wypływająca – spowodowana naciskiem i uwieraniem niesionego krzyża.

Niech będą pochwalone i uwielbione Twoje Rany Jezu na nadgarstkach i Krew z nich wypływająca – spowodowane wbiciem gwoździ.

Niech będą pochwalone i uwielbione Twoje Rany Jezu nastopach i Krew z nich wypływająca – spowodowane przybiciem
ich do krzyża gwoździem.

Niech będzie pochwalona i uwielbiona Twoja Rana Jezu w boku i Krew z Wodą z niej wypływająca – spowodowana przebiciem włócznią.

Niech będą pochwalone i uwielbione Twoje Rany Jezu na duszy i ból z nimi związany – spowodowany wyszydzaniem, wyśmiewaniem, opluwaniem i lżeniem.

Niech będzie pochwalona, uwielbiona, czczona i wywyższona, Twoja święta ofiara i śmierć na krzyżu, mój ukochany Jezu – dla mojego zbawienia i całego świata.
Amen.