„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.” Mk 16, 6

Daj nam, Panie, odwagę szukania i spotykania w naszej codzienności Ciebie – Boga Żywego.
Niech Twoja miłość, Zmartwychwstały Chryste,
przemienia nasze serca, napełnia je wielką radością,
głębokim pokojem 
i umiłowaniem życia.


Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzą koordynatorzy diecezjalni
ks. Bogusław Fortuński i Beata Trzmielewska.