12 maja 2018 r. w cyklu spotkań Szkoły Ducha Świętego, tym razem do Piły przybyli członkowie wspólnot Odnowy z różnych, czasem odległych stron diecezji. Byli to ludzie złaknieni wspólnoty, wspólnej modlitwy, spotkania ze znajomymi.

Z nadzieją na nowe tchnienie Ducha Świętego  zebrało się w sali dawnego kina Iskra liczne grono dwustu osób. Serdecznie przywitali ich gospodarze miejsca: ks. Piotr Grzymała z Parafii pw. Świętej Rodziny – opiekun grupy Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret” z tejże parafii – a także liderka tej wspólnoty, Irena Baczyńska.

Oni to wskazali, że główną Gospodynią, a także pierwszą Słuchaczką  spotkania jest Maryja, towarzysząca zebranym w pięknym wizerunku Matki Boskiej Skrzatuskiej.

Najpierw uczestnicy spotkania rozgrzali serca i umysły modlitwą. Uwielbiali Pana Boga pięknym śpiewem (także w językach).
Wołali o przybycie Ducha Świętego, jednocześnie prosząc o Jego dary, charyzmaty, rozpalenie i odwagę.

Dziękowali za pomoc na modlitwie Maryi, naszej Mamusi i pod Jej przewodnictwem uwielbili Boga w Trójcy Świętej.

Następnie wysłuchali cyklu konferencji głoszonych przez ojca Waldemara Korbę, proboszcza Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu,
a jednocześnie opiekuna tamtejszej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Hasłem przewodnim były słowa św. Franciszka, skierowane do braci i wiernych: [bądźcie] „wewnętrznie oczyszczeni, oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego”.

Z rozważań ojca Waldemara wynikało, że oczyszczanie to umieranie dla starych przywiązań, przyzwyczajeń.  Nie jest ono tylko zewnętrznym pozbyciem się grzechów, ale nade wszystko dotarciem tam, gdzie tkwią korzenie grzechów, a tam dotrzeć może tylko Duch Święty, który prowadzi do odkrycia wady głównej, słabości człowieka, która ciągle dochodzi do głosu i dokucza. Może  Bóg,
nie usuwa w nas tego „ościenia”, aby nie dopuścić do wady jeszcze gorszej, np. pychy.

Duch Święty chce nas oczyszczać z niewłaściwych  pojęć o Bogu (uwolnienie od gnostycyzmu i pelagianizmu,), przywiązań do osób (uwolnienie od niewłaściwych relacji) i rzeczy (aby to nie w nich szukać swojego bezpieczeństwa).

W ciągłym procesie oczyszczania należy mieć otwarte, światłe oczy. Aby doświadczyć oświecenia trzeba nieustannie korzystać
ze światła – Słowa, które oświeca oczy duszy. Bez tego Słowa nie ma właściwego spojrzenia na Boga. To w czasie Jego słuchania człowiek odkrywa własną godność – godność dziecka Bożego, dziecka Króla, godność nowego człowieka, usprawiedliwionego z łaski. Wreszcie – w czasie słuchania Słowa Duch Święty rozpala serce człowieka. Słowa usłyszane i przeczytane łączą się ze słowami już znanymi, a to prowadzi do odkrycia chwały w krzyżu Jezusa.

Tak więc w trakcie modlitwy do Ducha Świętego i odkrywania właściwej drogi, człowiek staje się coraz bardziej tym, kim być powinien.

Ojciec Waldemar wskazał, że osoby praktykujące charyzmat franciszkański szybko zorientują się, że droga do Boga jest dynamiczna
i najgoręcej rozpala człowieka. Duch Święty swoim ogniem i żarliwością otwiera serce takiego człowieka, prowadzi do zaangażowanej relacji z Bogiem, innymi i wszelkim stworzeniem. Żarliwość, do której Duch Święty wzywa człowieka to relacja pełna bliskości, miłości i płodnego żaru, który pozwala iść za Jezusem wszędzie. To właśnie namiętność, rozpalona przez Ducha Świętego, pozwoliła świętym na pełnienie tej drogi, którą mieli iść.

Pozwala także na dzieła ewangelizacji, do której powołany jest każdy chrześcijanin.   O. Waldemar przekonywał, że żadnemu z uczestników Szkoły nie brakuje darów, by ewangelizować. Potrzeba tylko ognia, który pozbawi lęku i pozwoli ”wstać z kanapy”, wyjść do ludzi i tworzenia wspólnoty, bo do Nieba nie trafia się w pojedynkę. O tym przekonuje nas również modlitwa, pozostawiona przez Jezusa Chrystusa. W niej to pojawia się sformułowanie:  Ojcze nasz, – n a s z , a nie mój.

Ten temat o. Waldemar omówił w czasie kazania podczas koncelebrowanej Mszy Świętej w kościele pw. św. Rodziny o godz.12:00.
To Duch Święty uczy jak właściwie zwracać się do Boga (jak do Taty – Abba). Kaznodzieja,  komentując Modlitwę Pańską, wspomniał, że aby wola Boga działa się  ”jako w niebie tak i na ziemi” musimy dać przyzwolenie na kierownictwo Ducha Świętego w naszym życiu. Istotne też jest wybaczenie krzywd,  żeby przyjąć uzdrowienie.

Tak więc modlitwę, którą modlimy się na co dzień, ojciec Waldemar zaprezentował z innej perspektywy – perspektywy obecności na niej Ducha Świętego. Aby stało się zadość temu, w modlitwie wiernych obecni w kościele, modlili się nawzajem za uzdrowienie swojego spojrzenia na Boga – naszego Tatę.

Po konferencjach uczestnicy spotkania przeszli na Plac Zwycięstwa, gdzie wspólnie modlili się o błogosławieństwo dla miasta i jego mieszkańców, zwracając się w cztery jego strony, trwając w śpiewie i tańcach w mocy Ducha Świętego.

Na koniec spotkania słowa komentarza o dobrych owocach warsztatów wygłosił ks. Bogusław Fortuński – diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym.

To piękne spotkanie zorganizowała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Nazaret”, działająca w Parafii pw. św. Rodziny w Pile
we współpracy z koordynatorami diecezjalnymi:  ks. Bogusławem Fortuńskim i Beatą Trzmielewską.

Wszyscy wyjeżdżali do domów pokrzepieni na duchu i ciele (obiad pod słonecznym niebem w bliskości wspólnoty i sąsiedztwie kościoła smakował zupełnie wyjątkowo).


Marta Woźniak-Hoffmann – Wspólnota Nazaret


Kolejne spotkanie już 9 czerwca w Kołobrzegu. Świętować będziemy  Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz jubileusze wspólnot. Zapraszamy!

Galeria: https://koszalin.odnowa.org/?page_id=1167