Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na rekolekcje letnie Odnowy w Duchu Świętym.

Będą to warsztaty pt. ”Kościele święty obudź się do głoszenia”, aby w różnych sytuacjach umieć rozeznać potrzeby i podzielić się słowem Bożym oraz głosić Jezusa i Jego miłość. Ta posługa jest ważnym elementem ruchu, a zatem nie powinno zabraknąć liderów, animatorów i posługujących jako odpowiedzialnych za wspólnoty i grupy modlitewno – apostolskie oraz ich działanie.

Warsztaty poprowadzi Duch Święty przez posługę ks. Radosława Siwińskiego, koordynatora dzieła nowej ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, diecezjalnego egzorcysty, założyciela i prezesa Domu Miłosierdzia.

Organizowane będą w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym (CEF) w Koszalinie, przy ul. Seminaryjnej 2a.

Zaczniemy je po południu, w poniedziałek, 2 lipca, a zakończymy obiadem, w piątek, 6 lipca, ok. godz. 12:30.

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 260 zł; jeśli nie mamy z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – bezpłatnie; 3-16 lat – 220 zł. Dojeżdżający (posiłki trzy razu dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 220 zł.

Zgłoszenia do 25 czerwca przez lidera (jeśli jesteś w jakieś wspólnocie) lub bezpośrednio do pani koordynator Beaty Trzmielewskiej (mail: beatatwalcz@gmail.com, tel. 510 152 419).

Planowany program (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian):

 

„A Ty czuwaj nad wszystkim! Znoś cierpliwie przeciwności! Wykonaj dzieło ewangelisty! Wypełnij swoja posługę! (2 Tym 4,5)

 

Dzień przyjazdu (poniedziałek):

 

18.00  – Kolacja

19.00  – Modlitwa uwielbienia

20.00  – Eucharystia

21:00  – Konferencja I – Pierwsza misja Kościoła, to głosić Jezusa!

  

Dzień I (wtorek): WARSZTAT  I

 

7.30  – Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.10  – Śniadanie

9.20  – Eucharystia

11.15  – Konferencja II –Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii! Śmierć przychodząca z rozpaczy!

12.00  – Spotkania w grupach

13.00  – Obiad

15.45  – Możliwość Sakramentu Pojednania

16.45  – Panel – Wspólnota

18.00  – Kolacja

19.45  – Konferencja II –  Jezus –Jedynym Panem!

20.15  – Modlitwa wstawiennicza – za siebie nawzajem

 

 Dzień II (środa): WARSZTAT  II

 

7.30  – Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.10  – Śniadanie

9.20  – Konferencja I – Jak się odnaleźć w czasie obecnym?

10.00  – Spotkania w grupach

11.30  – Eucharystia z bpem Krzysztofem Włodarczykiem

13.00  – Obiad

16.45  – Panel – Rozeznawanie a brak wiedzy

18.00  – Kolacja

19.45  – Konferencja II – Prawidła duchowe rozeznawania część I

20.15  – Modlitwa wstawiennicza

 

Dzień III (czwartek): WARSZTAT  III

 

7.30  – Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.10  – Śniadanie

9.20  – Eucharystia

11.15  – Konferencja I – Prawidła duchowe rozeznawania część II

12.00  – Spotkania w grupach

13.00  – Obiad

15.45  – Możliwość Sakramentu Pojednania

16.45  – Panel – Moje miejsce w Kościele

18.00  – Kolacja

19.45  – Konferencja II – Dar Męstwa

20.15  – Modlitwa wstawiennicza – o uzdrowienie i uwolnienie

 

 Dzień IV (piątek): ROZESŁANIE

                                                                                     

7.40  – Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.20  – Śniadanie

9.20  – Konferencja – Maryja dar spod Krzyża + modlitwa rozesłania

11.00  – Eucharystiahomilia Koordynator diecezjalny

12.30  – Obiad

 

Czy mogę uczestniczyć tylko w części Warsztatów?

Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralna całość. Uczestnictwo tylko w części warsztatów może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.