17 listopada 2018 r. w Skrzatuszu odbył się Dzień Jedności  wspólnot charyzmatycznych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Na święto wspólnoty przybyło ponad 300 osób z różnych grup Odnowy i innych wspólnot z całej diecezji, co potwierdziło jego specyfikę, bowiem celem spotkania była integracja i cementowanie naszej diecezjalnej społeczności. 

Hasłem tegorocznego spotkania był fragment Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian :„Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało (…)”.

Przybyłych przywitał ks. Bogusław Fortuński, koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym, który wygłosił także konferencję.
W jej trakcie omówił  powstały z inicjatywy papieża Franciszka nowy podmiot koordynujący działalność Odnowy w Duchu Świętym i Katolickiej Federacji Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń – CHARIS (szczegóły na : https://koszalin.odnowa.org/?p=11543). 

Ksiądz koordynator, podkreślił istotę jedności, a zarazem różnorodność licznych członków i wspólnot Kościoła, wynikającą z jedności całego ciała Chrystusa. W swoim wystąpieniu nawiązał do słów św. Pawła Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało.Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». Mówca wskazywał przede wszystkim na źródło tej jedności – Trójjedynego Boga i pragnienie Jezusa wyrażone w Wieczerniku (por J 17, 20-23). Zaakcentował potrzebę współdziałania i solidarności pomiędzy wszystkimi członkami wspólnoty, jaką jest Kościół, by jak pisze św. Paweł „nie było rozdwojenia w ciele lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem”.

Kulminacyjnym momentem zjednoczenia była Msza Święta pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Zadarko. Biskup w swojej homilii zachęcał do dawania świadectwa Ewangelii  miłości słowem i uczynkami, biorąc przykład z Chrystusa, który „przeszedł przez świat dobrze czyniąc”. Kaznodzieja ostrzegł,  że  można być gorliwym w wierze, gorliwym z powodu Boga, ale nie podobać się Bogu. Można bowiem z gorliwości religijnej robić wiele złych rzeczy. Ksiądz biskup wskazał na  Ducha Świętego jako źródło harmonii, a wspólnoty jako elektrownie przerabiające łaskę na „prąd”, którym trzeba się dzielić, przekazywać dalej.

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie biskupa Krzysztofa z księżmi i liderami grup charyzmatycznych oraz Radą Pastoralną Odnowy, podczas którego można było się podzielić radościami i trudami prowadzenia wspólnot

Dzień Jedności zakończyło uwielbienie Pana Boga, które poprowadził o. Waldemar Korba OFM Cap, opiekun grupy Odnowy w Duchu Świętym „Droga Życia” z Wałcza.

Dzień Jedności to także jubileusze grup Odnowy. Tym razem świętowaliśmy 15-lecie grupy „Effatha” z Koszalina i „Emmanuel” ze Złocieńca oraz 5-lecie „Góry Tabor” z Czaplinka.


Relacja z wydarzenia także w Gościu Niedzielnym: https://koszalin.gosc.pl/doc/5167785.Jednosc-to-cos-wiecej-niz-dobra-koordynacja


Galeria zdjęć: https://koszalin.odnowa.org/?dt_gallery=dzien-jednosci-odnowy-w-duchu-swietym-i-wspolnot-charyzmatycznych-diecezji-koszalinsko-kolobrzeskiej-skrzatusz-17-11-2018-r-jubileusze-grup-15-lecie-effatha-koszalin-15-lecie-emmanulel


Anna Urbanowicz – diakonia informacyjno-medialna