INFORMUJEMY, ŻE ZAPISY NA REKOLEKCJE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.
Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane
z ruchem charyzmatycznym na rekolekcje zimowe Odnowy
w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Rekolekcje poprowadzi ks. prał. dr Wojciech Nowacki, wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Łomży, członek Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym (przez 12 lat pełnił funkcję przewodniczącego), członek podkomitetu ICCRS ds. Europy Wschodniej.

Temat: Rozeznawanie posług i charyzmatów.
Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjnym w Koszalinie,
ul. Seminaryjna 2a.
Czas: 8-10 lutego 2019 r.
Zaczniemy po południu 8 lutego (piątek), a zakończymy obiadem, 10 lutego (niedziela), ok. godz. 12:30.

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 150 zł; jeśli nie mamy
z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – bezpłatnie; 3-16 lat – 110 zł. Dojeżdżający (posiłki trzy razu dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 120 zł.

Czy mogę uczestniczyć tylko w części Warsztatów?

Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralna całość. Uczestnictwo tylko w części warsztatów może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Zgłoszenia udziału w rekolekcjach za pośrednictwem liderów grup Odnowy przyjmuje do dnia 31 stycznia 2019 roku
    Beata Trzmielewska (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com).

  2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca kwotę 50 zł jako opłatę rejestracyjną.

  3. Lider dokonuje zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001       

Nazwa odbiorcy : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty:  Rekolekcje zimowe, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

  1. Osoby spoza grup Odnowy zgłaszają się bezpośrednio do Beaty Trzmielewskiej i również wpłacają 50 zł na podane konto. Tytuł wpłaty: Rekolekcje zimowe, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

  2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 31 stycznia 2019 wpłaty nie będą zwracane.

  3. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  4. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie podczas kwaterowania w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Planowany program (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian):


Piątek:  08.02.2019

17:00 – Zjazd uczestników

18:00 – Kolacja

19:00 – modlitwa

19.15 – Konferencja 1 – Bóg wyznacza zadania ludziom i aniołom

20:15 – Eucharystia

21:30 – Adoracja Jezusa do 22:30 – dla chętnych


Sobota:  09.02.2019

Sakrament Pojednania – w przerwach w ciągu dnia

7:30 – Adoracja Jezusa

8:00 – Uwielbienie wspólne

8:30 – Śniadanie

9:30 – Konferencja 2 – Boże wezwanie to nie programowanie robota

10:15 – Dzielenie

10.45 – Przerwa: kawa, herbata

11:00 – Adoracja – refleksja

11:45 – przygotowanie do Mszy Św.

12:00 – Eucharystia

13:30 – Obiad

15:00 – Godzina miłosierdzia

15:15 – Konferencja 3 – Co otwiera a co zamyka na charyzmaty

16:00 – dzielenie

16.30 – Przerwa: kawa, herbata

17:00 – Konferencja 4 – O słuchaniu i rozeznawaniu

18:00 – Kolacja

20:00 – Spotkanie modlitewne

21:30 – Adoracja Jezusa – do 24:00 /dla chętnych/


Niedziela: 10.02.2019

7:30 – Adoracja

8:00 – Uwielbienie wspólne

8:30 – Śniadanie

9:15 – Konferencja 5 – Kiedy Bóg wzywa do ustąpienia z posługi

10:15 – Przerwa

10:30 – Eucharystia

11:30 – Czas pytań i świadectw

12:30 – Obiad