Podczas pierwszego spotkania Szkoły Liderów i Animatorów, które odbyło się w parafii pw. św. Krzysztofa  w Szczecinku, uczestnicy w liczbie ok. 120 osób mogli wysłuchać czterech konferencji:

1. Konferencja ks. Bogusława Fortuńskiego pt. Zagadnienia wstępne i istota formacji (prezentacja i nagranie audio):

 

2. Konferencja ks. Radosława Siwińskiego pt. Niezbywalna wartość formacji (nagranie audio):

 

3. Konferencja ks. Bogusława Fortuńskiego pt. Cechy lidera (prezentacja): https://slideplayer.pl/slide/2589225/#

 

4. Konferencja Zoji Meżeryckiej pt. Formy sprawowania posługi lidera