30 marca 2019 roku w Kołobrzegu dzięki życzliwości, gościnności i otwartości proboszcza tamtejszej bazylikii,
ks. dra Andrzeja Pawłowskiego odbyło się spotkanie księży opiekunów, liderów i rady pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Poświęcone było podsumowaniu najważniejszych wydarzeń i dotychczasowych działań oraz rozeznawaniu i odczytywaniu tego „co mówi Duch do Kościołów”, także naszych wspólnot.

Poruszono między innymi takie tematy jak: rekolekcje diecezjalne, Dni Jedności, charyzmatyczne rekolekcje dla młodzieży w Podczelu (5-7.03.2019 r.) i dalsza formacja młodzieży. Omówiono także szanse i trudności dla grup, które biorą udział w kursie „Elementy Budowania Wspólnoty”. Ważnym punktem spotkania była wspólna Eucharystia.

Anna Urbanowicz – diakonia informacyjno-medialna

Galeria zdjęć: TUTAJ