Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
Czas lata w naszej diecezji – koszalińsko-kołobrzeskiej obfituje w szereg akcji ewangelizacyjnych. Zatroskani o zbawienie bliźnich, od ponad dekady z błogosławieństwem biskupa Edwarda Dajczaka, organizujemy ewangelizacje, dzięki którym chcemy głosić Boga żywego każdej napotkanej osobie. Chcemy prosić o pomoc w promowaniu tych wydarzeń.
Każda z naszych akcji ma inną formę i przebieg, ale wszystkie łączy prostota głoszenia i całkowita ufność Panu w Jego prowadzenie i ojcowską opiekę nad tymi, którzy idą pracować w Jego winnicy.
Chciałbym zaprosić wszystkich do podjęcia głoszenia w imię Chrystusowych Słów „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” /Mk 16,15/ Poniżej opiszę każdą z organizowanych przez nas akcji.
Ewangelizacja Nadmorska (14-28.07.2019 r.) jest niezwykłym głoszeniem Boga na plażach leżących w granicach naszej diecezji. Po kilkudniowych rekolekcjach w Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie, udajemy się do miejscowości nadmorskich, by przez 10 dni, w dziecięcej ufności; bez pieniędzy, jedzenia i zarezerwowanych noclegów, głosić dobroć i miłość Bożą. Ogołocenie z dóbr materialnych i powierzenie wszystkiego Bogu, jak niejednokrotnie doświadczyliśmy, pozwala przekonać się o nieustannej Bożej opiece i ogromnie wzmacnia ufność. Każdy dzień rozpoczyna adoracja Najświętszego Sakramentu, następnie wyruszamy na plaże, gdzie mówimy świadectwa, modlimy się z ludźmi i zapraszamy na najważniejszy moment dnia-Mszę świętą, po której następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie.
Przystań z Jezusem (17-21.07.2019 r.) to wydarzenie, które od kilku lat ma miejsce w Kołobrzegu. Jest ono związane z corocznym festiwalem muzyki elektronicznej „Sunrise”. Wieczorami i nocami spotykamy się z uczestnikami festiwalu, aby mówić im o Jezusie. Przystań z Jezusem jest poprzedzona kilkudniowymi rekolekcjami połączonymi z warsztatami tematycznymi (tanecznymi, muzycznymi, kerygmatycznymi itp.), które odbywają się w Szkole Nowej Ewangelizacji w Koszalinie.
Ewangelizacja Wioskowa ( sierpień 2019 r.) odbywa się w parafiach, do których należą kościoły filialne znajdujące się w wioskach. Wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, że praca w małej grupie przynosi wielkie owoce, dlatego wspólnota ewangelizatorów wyruszająca do parafii najczęściej liczy nie więcej niż 8 osób. Naszą misją jest ożywienie wiary wszystkich parafian, do których chcemy dotrzeć podejmując różnorodne działania; zabawę z dziećmi, odwiedziny mieszkańców w ich domach, podczas których rozmawiamy i modlimy się wspólnie, codzienną Mszę świętą, procesję z Najświętszym Sakramentem przez całą wieś i błogosławieństwo domów, bloków i gospodarstw oraz integracyjne spotkanie przy ognisku, łączące mieszkańców danej miejscowości.
Karawana Bożego Miłosierdzia odbywa się we wrześniu, u schyłku lata i wieńczy czas letnich ewangelizacji. Przez dwa lub trzy tygodnie, jadąc na rowerach w całkowitej ufności Panu, głosimy Boże Miłosierdzie wszelkiemu stworzeniu, w każdym miasteczku, wiosce, na drogach i bezdrożach, często tam, gdzie nie dociera nikt. Nie mamy planu podróży, na każdym skrzyżowaniu prosimy o Boże światło, by sam Pan wskazał w jakim kierunku jechać. Widocznym znakiem naszej akcji jest ciągnięty przez ewangelizatorów wózek z obrazem Jezusa Miłosiernego. W miejscowościach, do których docieramy, zapraszamy mieszkańców przed Oblicze Miłosiernego Pana, aby każde utrudzone i spragnione miłości serce mogło zostać pokrzepione. Czas tej wyjątkowej ewangelizacji pozwala doświadczyć niesamowitego prowadzenia Boga i Jego Ojcowskiej troski. Podczas trudów głoszenia umocnieniem i największą radością jest dla nas widok wzruszenia i łez u tych, którzy szczerze otwierają serca przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i z ufnością oddają Mu swoją nędzę.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę o kontakt telefoniczny tel. 721 969 813 lub mailowy ewangelizacja777@gmail.com.
z wyrazami szacunku
ks. Radosław Siwiński
koordynator dzieła nowej ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej