Zapraszamy członków wspólnot i grup modlitewnych na warsztaty
o modlitwie uwolnienia według modelu 5 kluczy Neala Lozano,
które poprowadzi ks. dr Sławomir Płusa – egzorcysta diecezji radomskiej, wykładowca Seminarium Duchownego w Radomiu, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy
w Duchu Świętym.

Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjne w Koszalinie,
ul. Seminaryjna 2a.

Czas: 15-19 lipca 2019 r. 
Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 280 zł, jeśli nie mamy
z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – bezpłatnie; 3-16 lat – 280 zł. Dojeżdżający (posiłki trzy razu dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 240 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z fragmentem dokumentu wydanego przez Komisję Doktrynalną Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, która pracuje przy Watykanie. Dokument w bardzo jasny sposób porządkuje,
kto i w jakich okolicznościach może modlić się o uwolnienie. CZYTAJ TUTAJ

 

Czy mogę uczestniczyć tylko w części Warsztatów?

Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralna całość. Uczestnictwo tylko w części warsztatów może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Zgłoszenia za pośrednictwem liderów grup przyjmuje, do 7 lipca 2019 roku, Beata Trzmielewska (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com).

  2. Po zgłoszeniu grupa wpłaca od każdego uczestnika kwotę 100 zł jako opłatę rejestracyjną.

  3. Lider dokonuje zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby. Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty:  Rekolekcje letnie 2019, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

  1. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 7 lipca 2019 r. wpłaty nie będą zwracane.

  2. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  3. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie podczas kwaterowania w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Planowany program (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian):

 

Poniedziałek

18.00   – Kolacja

19.00   – Modlitwa uwielbienia

19.45   – Konferencja wstępna

20.45   – Msza święta

 

Wtorek 

7.30 – Medytacja: klucz I 

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja I

10.30 – Adoracja

11.00 – Przerwa

11.30 – Konferencja II

12.15 – Modlitwa przebaczenia

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka – wynagrodzenie za grzechy popełnione wobec mnie i za mój wszelki brak przebaczenia

15.30 – Konferencja III

16.15 – Przerwa

16.45 – Modlitwa odnowienia przymierza chrztu świętego

18.00 – Kolacja 

19.00 – Adoracja i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania 

20.45 – Msza Święta

 

Środa

7.30 – Medytacja

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja IV

10.00 – Modlitwa – indywidualny egzorcyzm prosty

10.45 – Przerwa 

11.15 – Dzielenie w małych grupach

12.00 – Dziękczynienie – w małych grupach

12.30 – Wspólnotowe uwielbienie

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka

15.30 – Konferencja V

16.30 – Wystawienie NS. modlitwa

18.00 – Kolacja

19.00 – Adoracja i okazja do spowiedzi

20.30 – Msza święta pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka

 

WARSZTATY MODLITWY O UWOLNIENIE

Czwartek

7.30 – Medytacja 

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja I

10.45 – Przerwa

11.15 – Konferencja II

12.00 – Warsztat: przykładowe historie

13.00 – Obiad

15.00 -Koronka

15.30 – Konferencja III

16.15 – Warsztat

18.00 – Kolacja

19.00 – Omówienie warsztatu

20.00 – Eucharystia

21.00 – Apel i adoracja

 

Piątek

7.30 – Medytacja 

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Praktyka modlitwy uwolnienia

10.45 – Przerwa

11.15 – Dzielenie, pytania, modlitwa 

13.15 – Obiad i opuszczenie pokoi

14.00 – Podsumowanie

15.00 – Zakończenie