1 czerwca 2019 r. ponad 530 osób wzięło udział w Dniu Jedności Odnowy w Duchu Świętym
i wspólnot charyzmatycznych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Wydarzenie było zarazem jubileuszem 10-lecia białogardzkiej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Dzieci Boże”, działającej przy parafii pw. Narodzenia NMP – organizatorów rekolekcji.

Spotkanie, pod hasłem „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”, rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty i wspólnym różańcem. Po krótkiej konferencji wprowadzającej, wygłoszonej przez koordynatora diecezjalnego ks. Bogusława Fortuńskiego, nauczanie i modlitwy prowadził gość specjalny ks. John Bashobora. Szczytem spotkania była wspólna msza św. pod przewodnictwem proboszcza ks. Witolda Karczmarczyka. Spotkanie zakończyło się modlitwą o wylanie Ducha Świętego.

Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym jest ważnym wydarzeniem dla grup charyzmatycznych, które integruje i cementuje naszą „diecezjalną społeczność”. To okazja do wspólnej modlitwy, spotkań i wymiany doświadczeń członków grup rozrzuconych po całej diecezji. Kolejne spotkanie odbędzie się w Skrzatuszu, 19 października 2019 r. (szczegóły wkrótce na naszej stronie). Już dziś serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć: https://koszalin.odnowa.org/?dt_gallery=dzien-jednosci-odnowy-w-duchu-swietym-i-wspolnot-charyzmatycznych-diecezji-koszalinsko-kolobrzeskiej-oraz-jubileusze-grup-x-lecie-dzieci-bozych-z-bialogardu-i-xxx-lecie-arki-pana-z-lipia-b

Anna Urbanowicz – diakonia informacyjno-medialna