Szkoła Animatora z 23 września z Łodzi, od obejrzenia tutaj.


Zapraszamy do Szkoły Animatora

Terminy i tematy poszczególnych spotkań na rok szkolny 2011/2012:

Formacja osoby (dla animatorów zaawansowanych):

23 września 2011 plik mp3 będzie do ściągnięcia ok. 15 X.
28 października 2011 – Transmisja TV
25 listopada 2011 – Transmisja TV
6 stycznia 2012 – Transmisja TV
17 lutego 2012 – Transmisja TV
23 marca 2012 – Transmisja TV
27 kwietnia 2012 – Transmisja TV
25 maja 2012 – Transmisja TV