”Miłość uzdrawia relacje”

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym
Centrum Edukacyjno – Formacyjne Koszalin

18.02 – 20.02.2011r

Poprowadzi Zbigniew Lityński współpracujący z Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym
„Wieczernik” w Magdalence