Zachęcamy grupy Odnowy w Duchu Świętym do zorganizowania w waszych miejscowościach oraz parafiach krótkiej i prostej ewangelizacji ulicznej „Koronka na ulicach miast świata”.

Co roku 28 września, od dwunastu lat spotykamy się na ulicy o godz. 15.00, by z koronką w ręku pokornie prosić Boga o miłosierdzie dla świata całego.

W rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, zapraszamy również Ciebie, byś stanął na skrzyżowaniu przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączył się z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie odmówił wraz z nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dla świata nic nie znaczący kwadrans, dla Boga wielkie wołanie grzeszników. 

Wierni organizują się spontanicznie, zapraszają się nawzajem przy pomocy plakatów, e-maili, sms-ów, ogłoszeń w lokalnej prasie, przez portale społecznościowe w Internecie, także przez ogłoszenia parafialne.

Każdy może się przyłączyć. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i łącząc się duchowo z innymi odmówić samotnie lub w grupie koronkę do Bożego miłosierdzia.

W minionym roku do modlitwy włączyli się katolicy z ponad 500 miast w Polsce i na świecie.

W tym roku towarzyszą nam intencje:

  1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521)

  2. Modlimy się o jedność. Widzimy głębokie podziały w Kościele Powszechnym, widzimy jaskrawo  to, co nas dzieli. Nie tylko to, co rozdziela wierzących i niewierzących, ale także to,  co   głęboko dzieli  naszą  wspólnotę.  Dlatego chcemy  prosić Pana  o dar jedności dla  Kościoła.

  3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, oraz wszystkich rządzących.

W 2014, 2015 i 2017 roku jednoczył się z nami i błogosławił nam papież Franciszek, którego  także tym razem  pokornie  prosimy
o błogosławieństwo i zjednoczenie  z  nami w  tej  wspólnej  modlitwie.

Naszą modlitwę Patronatem Honorowym objął i przedsięwzięciu błogosławi Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej.

Ważne! Organizatorzy w danym mieście powinni wcześniej  powiadomić odpowiednie organy publiczne o planowanej akcji.

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie www.iskra.jezuici.pl

Zespół Iskra jako koordynator modlitwy na całym świecie prosi tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej modlitwie – przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet.eu                      Telefon do kontaktu:  694 292 093

Z wyrazami najgłębszego szacunku
Remigiusz Recław SJ z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia