30 listopada 2019 r. w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbyło się spotkanie Rady Pastoralnej Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Rozpoczęło się od wspólnej adoracji i zasłuchania przed Najświętszym Sakramentem.

Poświęcone było podsumowaniu najważniejszych wydarzeń i dotychczasowych działań, oraz rozeznawaniu dalszej drogi, w tym formy pomocy grupom w porządkowaniu i usystematyzowaniu podjętych przez nie działań, prowadzących do realizacji określonej wizji, nad którą pracują podczas kursu „Elementy budowania wspólnoty”. Aby zachować to, co dobre, a także umieć przyjąć to, co jest proponowane z zewnątrz. Otwartość bowiem ożywia wspólnoty, przyczynia się do ich wzrostu, a zamknięcie to powolna śmierć dla grupy. Aby stawały się na tyle mocne, by budować Kościół. Starając się wracać do źródeł, ale nie do pierwotnych form i utartych schematów. Wracać do tego co najważniejsze: wiary, nadziei i miłości.

Anna Urbanowicz – diakonia informacyjno-medialna