„Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli (…)” (Ez 37, 14) 

Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na rekolekcje zimowe, organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Rekolekcje poprowadzi Michał Frąckowicz i ekipa SOS z Mocnych w Duchu. Michał jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Z zawodu i z pasji nauczyciel geografii, przyrody, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa, rekolekcjonista. Od 12 lat pracuje w Centrum Mocni w Duchu – ośrodku formacyjno-ewagelizacyjnym prowadzonym przez Ojców Jezuitów w Łodzi. W Centrum jest odpowiedzialny za grupę zwaną „SOS dla Wspólnot”. Wraz z innymi ewangelizatorami prowadzi na zaproszenie innych wspólnot rekolekcje w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Rocznie jest to ok. 150 wyjazdów rekolekcyjnych m.in. na Litwę, do Czech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Niemiec.

Temat: Modlitwa charyzmatyczna.

Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjnym w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2a.

Termin: Czas: 18-20.02. 2022 r. Zaczniemy po południu w piątek, a zakończymy obiadem w niedzielę, ok. godz. 12:30.

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 200 zł; dojeżdżający na całość (posiłki trzy razy dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 150 zł.

Czy mogę uczestniczyć tylko w części rekolekcji?

Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralną całość. Uczestnictwo tylko w części rekolekcji może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Najpierw prosimy zgłaszać udział w rekolekcjach za pośrednictwem liderów grup do dnia 8 lutego 2022 roku świeckiemu Koordynatorowi Odnowy w Duchu Świętym, Beacie Trzmielewskiej (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com).

  2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca liderowi kwotę 50 zł jako opłatę rejestracyjną oraz podaje odpowiedź na dobrowolną ankietę:jestem zaszczepiony, jestem niezaszczepiony, nie chcę podawać odpowiedzi (Koordynatorzy jako organizatorzy są do tego zmuszeni, gdyż w koszalińskim CEFie może przebywać do 30 % osób niezaszczepionych).

  3. Lider zbiera dane (imię i nazwisko) i odpowiedzi z dobrowolnego wypełnienia powyższej ankiety i przekazuje je Beacie Trzmielewskiej.  Następnie otrzymuje od Koordynatora (mailem lub SMS) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  4. Zbiorowej wpłaty za zgłoszone i potwierdzone osoby dokonuje lider.

  5. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty: Rekolekcje zimowe, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

  1. Osoby spoza grup zgłaszają się bezpośrednio do Beaty Trzmielewskiej i również wpłacają 50 zł na podane konto. Tytuł wpłaty: Rekolekcje zimowe, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

  2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 12.02.2022 r. wpłaty nie będą zwracane. Wyjątek stanowi nagły przypadek lub zwiększona zachorowalność na COVID-19 i zwiększenie ryzyka zachorowania.

  3. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  4. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie podczas kwaterowania w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

PROGRAM:

Piątek- Panie, rozpal nas na nowo!

17:00 – Zjazd uczestników

18:00 – Kolacja

19:30 – Eucharystia

20:30 – Konferencja wprowadzająca: Rozpalcie na nowo wasze serca i charyzmaty

21:15 – Adoracja indywidualna (do godz. 23:00)

Sobota- Panie, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych

7:30 – Kiedy ranne wstają zorze…- modlitwa poranna Słowem Bożym: Jutrznia

8:15 – Śniadanie

9:15 – Modlitwa na rozgrzanie serc i umysłów

9:30 – Konferencja: Serce- mieszkanie Boga przez Ducha

10:15 – Medytacja prowadzona

11:00 – Przerwa na kawę i słodkie co nieco😊

11:45 – Warsztaty modlitwy osobistej i słuchania- Modlitwa psalmami

13:00 – Obiad i przerwa

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego- przygotowanie do Eucharystii

15:30 – Eucharystia

16:15 – Warsztat modlitwy uwielbienia: Z głębokości serca wołam do Ciebie, Panie

16:45 – Przerwa

17:00 – Konferencja: Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła, czyli o rozeznawaniu duchowym

18:00 – Kolacja

19:00 – Spotkanie modlitewne

21:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu dla chętnych (do godz. 24:00)

Niedziela- Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia

7:15 – Medytacja prowadzona

8:00 – Śniadanie

9:00 – Konferencja: Złóż nadzieję w Panu, duszo moja

9:30 – Warsztat modlitewny: Ojcze nasz- modlitwa wdzięczności i ufności

10:00 – Grupki dzielenia- podsumowanie owoców rekolekcji

10:30 – Przerwa

11:00 – Przygotowanie do Eucharystii- Różaniec- modlitwa wstawiennicza z Maryją

11:45 – Eucharystia dziękczynna

13:00 – Obiad