Drodzy Liderzy, Animatorzy i członkowie grup modlitewnych i wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej!

„O jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Ps 133, 1) i jak wspólnie się modlą. Wielu z nas chciałoby tak powiedzieć i uczynić. Jednak w obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz  po udzieleniu „Dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej” i „Wskazań” przez bpa diecezjalnego Edwarda Dajczaka oraz na podstawie Komunikatu wydanego przez Przewodniczących Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym wskazujemy, aby w porozumieniu z Księżmi Proboszczami i Opiekunami zaniechać wszelkich spotkań modlitewnych do odwołania, nawet gdyby dotyczyło to niewielkiej grupki osób (o ile to wcześniej nie uczyniono). Podobnie trzeba uczynić z grupkami dzielenia.

Zachęcamy natomiast, abyście nie ustawali w modlitwie o pokój serca w tak trudnych chwilach oraz o oddalenie i ustanie zagrożenia epidemicznego w Polsce i na świecie.

Wskażmy swoim braciom i siostrom ze wspólnot inne możliwości modlitewne i formacyjne takie jak transmisje telewizyjne i internetowe Mszy św. oraz rekolekcji (dobremedia) czy innych ciekawych konferencji, a także adorację Najświętszego Sakramentu (adoracja Najświętszego Sakramentu ). Pracujmy nad zadaniami z Kursu Budowania Wspólnoty indywidualnie, mailowo i telefonicznie.

Bądźmy roztropni w podejmowaniu różnych inicjatyw modlitewnych, których jest wiele. Trwajmy w pokoju i ufności, a nie w strachu i magicznym myśleniu.

Zatroszczmy się szczególnie o osoby starsze i samotne, aby okazując im miłosierdzie słowa i czynu, ukazać prawdziwe oblicze Chrystusa obecnego w nas i naszych wspólnotach.

Odwołane zostają również rekolekcje wiosenne o Modlitwie charyzmatycznej, a wpłacone zaliczki zostaną w najbliższym czasie zwrócone na konto wpłacających. Mamy nadzieję, że uda się je zorganizować w przyszłym roku. Ufamy, że się na nich spotkamy w takiej samej grupie.

W tym momencie nie wiadomo jeszcze, co będzie z Czuwaniem Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. W związku z tym wydarzeniem nasza diecezja została poproszona o modlitwę za Komisję Teologiczną Odnowy. Prosimy Was, abyście pamiętali o tej intencji w swojej modlitwie osobistej.

Ks. Bogusław Fortuński i Beata Trzmielewska

Koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym