Zapraszamy serdecznie do postawienia kolejnego kroku wiary, jakim jest wejście na drogę uzdrowienia. Czas pandemii i izolacji nie musi być czasem smutku czy stagnacji, wręcz przeciwnie! Możemy wykorzystać go na pracę nad swoim sercem, by nauczyć się jak współpracować z łaską.

Przygotowaliśmy dla Was 12-tygodniowe seminarium formacyjne, które możecie przeżyć wspólnie z Braćmi i Siostrami ze wspólnoty!

Jak to zrobić?
Wystarczy, że zapiszesz się przez formularz internetowy dostępny na naszej stronie.
Na Twój adres e-mail, co tydzień prześlemy specjalny link z materiałami audio i wideo. Dodatkowo otrzymasz materiały do rozważań na każdy dzień. Porozmawiaj z liderem Twojej wspólnoty, opowiedz o tym seminarium. Zorganizujcie małe grupy dzielenia wewnątrz wspólnoty – zobacz jak w prosty zorganizować wideokonferencje.

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego jest to kolejny etap formacji we wspólnocie. Trwa ono zazwyczaj ok. 9-12 tygodni. SUW jest przeznaczone dla osób, które formują się we wspólnocie przez dłuższy czas i przeżyły już Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO), Seminarium Odnowy Wiary (SOW) lub inne rekolekcje kerygmatyczne np. kurs Filip/kurs Nowe Życie.

Celem jest wewnętrzne uzdrowienie człowieka, który wchodzi w najtrudniejsze przestrzenie swojego życia, aby spotkać się w nich z miłującym spojrzeniem Boga. Owocami seminarium są między innymi wolność, radość, wewnętrzny pokój czy akceptacja własnej historii życia. 

Nie znaczy to jednak, że nagle u wszystkich znikają wszelkie choroby, wady, trudności w relacjach, strapienia, bolączki, słabości. Gdyby coś takiego się zdarzyło byłoby to dziwaczne i niepokojące. Nie należy się tego spodziewać przede wszystkim dlatego, że uzdrowienie jest procesem wymagającym czasu. Uzdrowienie w dużej mierze zależy od naszej współpracy z łaską, od tego czy ten dar naprawdę pragniemy przyjąć. Najpiękniejszym owocem tego procesu jest trwała i całkowita przemiana życia.

 Podczas Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego mówimy o trzech grupach uzdrowienia: duchowym, wewnętrznym i fizycznym.

  1. Uzdrowienie duchowe dotyczy najgroźniejszych chorób, które powodują oddzielenie człowieka od Boga. Choroby duchowe spowodowane są grzechem, a ich skutkiem jest śmierć wieczna. 

  2. Uzdrowienie wewnętrzne (nazywane też uzdrowieniem emocji lub wspomnień) dotyczy emocjonalno – wartościującej i wolitywnej sfery naszego życia. Chodzi nie tylko o bliskość z Bogiem, ale także o więzi z innymi osobami. 

  3. Uzdrowienie fizyczne dotyczy nieprawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, co może być spowodowane przez niewłaściwy tryb życia, zarażenie się od innych lub wypadki losowe.

Uzdrowienie nie jest magią, ani jakąś techniką, czymś automatycznym ani zewnętrznym. Dużo zależy od postawy i zaangażowania osoby, która szuka uzdrowienia; od tego czy chce wyjść na spotkanie Jezusowi, powierzyć Jemu swoje rany i przyjąć Jego sposób leczenia.

Źródło: www.odnowa.org