Rekolekcje letnie Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej

Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!

17 – 21 sierpnia 2020, CEF Koszalin

Rozeznawanie duchowe według reguł św. Ignacego Loyoli

Prowadzący: o. Paweł Sawiak SJ

Koszt rekolekcji: 330 zł.

Zgłoszenia uczestników dokonuje lider grupy lub upoważniona przez niego osoba do 7 sierpnia 2020. Najpierw prosimy o przesłanie nazwisk uczestników do koordynator Beaty Trzmielewskiej (beatatwalcz@gmail.com lub tel. 510 152 419). Po uzyskaniu potwierdzenia wpisania na listę należy wpłacić zaliczkę 100 zł na konto:

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001;

Odbiorca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy, 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23;

Tytuł wpłaty: Rekolekcje Odnowy w D. Św., nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

 

Ze względu na obowiązujące przepisy sanitarno – epidemiologiczne oraz w imię miłości bliźniego  prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed przyjazdem na rekolekcje.

  • Wszyscy uczestnicy rekolekcji nocują w CEF. Nie ma opcji z dojazdem każdego dnia z domu. Na rekolekcje nie można przybyć z dzieckiem.

  • Liczba uczestników rekolekcji: do 70 osób.

  • W rekolekcjach mogą brać udział osoby, które w ciągu 14 dni poprzedzających pierwszy dzień rekolekcji nie przebywały na kwarantannie i nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorującą na COVID – 19.

  • Jeśli przed rozpoczęciem rekolekcji osoba zgłoszona zachoruje lub wystąpią u niej objawy takie jak kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, trudności w oddychaniu, powinna natychmiast zgłosić ten fakt organizatorom (koordynator BT) i nie przyjeżdżać na rekolekcje. Wpłacona zaliczka będzie w całości zwrócona.

  • Na rekolekcje należy zabrać ze sobą maseczkę lub przyłbicę ochronną, ewentualnie rękawiczki ochronne, a w czasie wspólnych modlitw, konferencji i posiłków zachowywać dystans społeczny (1,5 – 2m) oraz stosować się do zarządzeń organizatorów.

  • Powyższy regulamin może ulec modyfikacjom w przypadku wprowadzenia nowych przepisów/zaleceń odpowiednich władz państwowych, służb sanitarnych lub biskupa diecezjalnego.

Planowany program (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian):

 Poniedziałek

18.00 – Kolacja

19.00 – Modlitwa uwielbienia

19.45 – Konferencja wstępna

20.45 – Msza święta

Wtorek – Ignacy Loyola – masz wszystko, żeby rozeznawać

7.30 – Medytacja

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja I – „Nic więcej nie trzeba”

10.30 – Adoracja

11.00 – Przerwa

11.30 – Warsztaty I

12.15 – Modlitwa

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka

15.30 – Konferencja II

16.15 – Przerwa

16.45 – Modlitwa odnowienia Bierzmowania

18.00 – Kolacja

19.00 – Adoracja i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

20.30 – Msza święta

Środa – Gdzie jest Bóg?

7.30 – Medytacja

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja III – „Cel ostateczny”

10.30 – Adoracja

11.00 – Przerwa

11.30 – Warsztaty II

12.15 – Modlitwa

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka

15.30 – Konferencja IV

16.15 – Przerwa

16.45 – Modlitwa o odnowienie prawego sumienia

18.00 – Kolacja

19.00 – Adoracja i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

20.30 – Msza święta

Czwartek – umysł Chrystusa

7.30 – Medytacja

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja V – „6 zmysł”

10.30 – Adoracja

11.00 – Przerwa

11.30 – Warsztaty III

12.15 – Modlitwa

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka

15.30 – Konferencja VI

16.15 – Przerwa

16.45 – Modlitwa o głębię życia z Chrystusem

18.00 – Kolacja

19.00 – Adoracja i okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

20.30 – Msza święta

Piątek

7.30 – Medytacja

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja VII

10.30 – Przerwa

11.00 – Dzielenie, pytania, modlitwa

12.30 – Msza Święta

13.15 – Obiad i opuszczenie pokoi

14.00 – Podsumowanie

15.00 – Zakończenie