PROGRAM SPOTKANIA:
PIĄTEK
18.00 – rozpoczęcie Mszą Świętą z I konferencją w ramach kazania MIŁOŚĆ BOŻA, GRZECH I MIŁOSIERDZIE ze wskazaniem na spowiedź (ksiądz Biskup)
19.30 – świadectwo
20.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i uwielbienie (do ok. 21.30)
Adoracja przez całą noc połączona ze spowiedzią świętą (noc konfesjonałów)
SOBOTA
9.00 – 9.45 – uwielbienie (zespół) i modlitwa do Ducha Świętego (Marcin Zieliński)
10.00 – 11.00 – konferencja II (45 min.) – ZBAWIENIE (ksiądz Biskup)
11.00 – 11.15 – świadectwo
11.15 – 11.30 – przerwa
11.30 – 12.30 – konferencja III (45 min.) – WIARA (Marcin Zieliński)
12.30 – 13.00 – deklaracja wyznania Jezusa Panem i Zbawicielem (kartki)
13.00 – 14.30 – przerwa obiadowa
14.30 – 15.00 – uwielbienie (zespół + Marcin)
15.00 – 15.15 – koronka (śpiewana)
15.30 – 16.30 – konferencja IV (45 min.) – WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (Marcin Zieliński)
16.30 – 17.30 – Przerwa
17.30 – 18.00 – Modlitwa o wylanie Ducha Świętego
18.00 – 19.30 – Msza Święta – w ramach kazania konferencja V – WZROST DUCHOWY (ks. Biskup)
20.00 – Modlitwa o uzdrowienie