„Oto zwiastuję wam radość wielką.
Dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan … ” ( Łk 2,10-11).

Współbracia  w Chrystusowym Kapłaństwie, kochani Liderzy, Animatorzy i wszyscy Członkowie wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Bóg w swoim Synu staje się Emmanuelem – Bogiem z nami. Wchodzi w nasze ludzkie sprawy z miłością. Pragnie uczulić nas na to, że : „spoiwem żywego Kościoła jest miłość”, która „spaja całą budowlę w jedno, zapewnia jej harmonię i piękno, przez co zachęca wielu ludzi do wejścia i przebywania  w niej”. Autentyczna miłość rodzi się na modlitwie jak nam o tym przypomina ks. Bp Edward Dajczak:
„Modlitwa jest najważniejszą drogą do odnowy naszego życia i wspólnoty chrześcijańskiej. Trzeba, abyśmy mieli oczy Chrystusa, zapatrzonego w Ojca i niezwykle uważnie dostrzegającego cierpiącego człowieka.”
Niech radość Bożego Narodzenia na nowo pomoże nam odkryć tę wielką łaskę i dar jakim jest Kościół, który może być dla nas prawdziwie domem modlitwy i służby braciom.
Umocnieni darami Ducha Świętego bądźmy współodpowiedzialni za piękno i świętość Kościoła.

Niech Boże błogosławieństwo spocznie na nas wszystkich, na naszych bliskich i ożywi nasze życie w Nowym 2012 roku.

Z darem modlitwy
Koordynatorzy diecezjalni Odnowy w Duchu Świętym
ks. Krzysztof Witwicki  oraz  Zoja Meżerycka