Zapraszamy członków, sympatyków i przyjaciół wspólnot charyzmatycznych, do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu, na Dzień uwielbienia Boga w jedności grup i wspólnot charyzmatycznych, w sobotę 16.10.2021 r. 
Przy okazji będziemy świętować jubileusze grup Odnowy w Duchu Świętym – „Veni Creator” z parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie (30-lecie) i „Kana” z parafii pw.  św. Maksymiliana M. Kolbego w Słupsku (25-lecie).
Prosimy o informację do Beaty Trzmielewskiej – sms pod nr 510 152 419 – o ilości chętnych na przyjazd, abyśmy mogli zapewnić Wam posiłek – info proszę przesłać do niedzieli do 10.10.2021 do 19.00.

PROGRAM:

09.30 – 10.00 – rozpoczęcie, uwielbienie
10.00 – 10.15 – przywitanie
10.15 – 11.00 – konferencja – Chrzest w Duchu Świętym – początek nowego człowieka
11.00 – 11.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
11.30 – 13.00 – obiad + kawa, herbata, ciasto
13.00 – 13.45 – modlitwa
14.30 – 15.30 – Msza Święta
15.30 – zakończenie i posłanie
Podczas Dnia Jedności obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych dotyczących stanu epidemii SARS-CoV-2
W Dniu Jedności może wziąć udział osoba, która:
–  nie jest zakażona wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie ma niepokojących objawów (gorączka, kaszel, duszności),
– nie przebywa i w ciągu 10 dni przed Dniem Jedności nie przebywała na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
– posiada materiały ochrony osobistej oraz zobowiązuje się do ich stosowania poprzez zakrywanie ust i nosa w bazylice, w pomieszczeniach zamkniętych (oprócz jadalni przy stoliku), w autokarze, a także do zachowania minimum 1,5 m dystansu od innych osób podczas trwania wydarzenia,
– nie odbywała w ostatnim miesiącu podróży zagranicznej w rejony, gdzie występuje nasilenie zagrożenia zakażeniem (lista krajów na www.gis.gov.pl).