Zapraszamy członków, sympytyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na letnie rekolekcje, organizowane przez
Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Modrzyński, koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji gnieźnieńskiej (głosił konferencję na ubiegłorocznym czuwaniu Odnowy na Jasnej Górze), autor rozważań w jednej z edycji rekolekcji oddanie33.
Rapujący ksiądz: https://wagrowiec.naszemiasto.pl/rapujacy-ksiadz-wikariuszem-w-wagrowieckiej-farze/ar/c1-7299947

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 420 zł; jeśli nie mamy z kim zostawić swojego dziecka, można je wziąć ze sobą: do 3 roku życia, korzystające z łóżka mamy lub taty – 30 zł na opiekunkę; 3-9 lat – 260 zł;
10-12 lat – 300 zł.

 Dojeżdżający na całość (posiłki trzy razy dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów):   290 zł.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

 1. Najpierw prosimy zgłaszać udział w rekolekcjach za pośrednictwem liderów grup do dnia 30 czerwca 2022 roku świeckiemu Koordynatorowi Odnowy w Duchu Świętym, Beacie Trzmielewskiej (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com).

 2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca kwotę 100 zł jako opłatę rejestracyjną liderowi.

 3. Lider dokonuje zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby.  Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

 4. Zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby dokonuje lider lub osoba przez niego/nią wskazana.

  Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto (prosimy o dokładne podanie tytułu!):

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty: Rekolekcje letnie, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób
(np. Rekolekcje letnie, Dzieci Boże, Białogard, 3)

 1. Osoby spoza grup Odnowy zgłaszają się bezpośrednio do Beaty Trzmielewskiej i również wpłacają 100 zł na podane konto.

  Tytuł wpłaty: Rekolekcje letnie, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

 2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 30 czerwca 2022 r. wpłaty nie będą zwracane oprócz nagłych sytuacji wyjątkowych.

 3. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

 4. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie podczas kwaterowania w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

 5. Rekolekcje będą rejestrowane i fotografowane. Zgłaszając udział w rekolekcjach, każdy uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach – na portalach społecznościowych i stronie internetowej diecezjalnej Odnowy, na płytach DVD, które będą rozpowszechniane, na dysku komputerowym i innych nośnikach pamięci oraz w sieci internetowej. 

Planowany program (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian):

 Wtorek

18.00   – Kolacja

19.00   – Modlitwa uwielbienia

19.45   – Konferencja wstępna

20.45   – Msza święta

Środa, czwartek, piątek

7.30 – Medytacja

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja I

10.30 – Przerwa na kawę

11.30 – Konferencja II

12.15 – Modlitwa

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

16.00 – Konferencja III

17.00 – Grupy dzielenia

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza święta

Sobota

7.30 – Adoracja w ciszy

8.15 – Śniadanie

9.00 – Uwielbienie

9.30 – Konferencja

10.45 – Msza święta

11.45 – Przerwa na kawę

12.15 – Dzielenie, pytania, świadectwa

13.15 – Obiad