„NIEŚĆ  DOBRĄ  NOWINĘ”

Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Koszalinie
Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym
10.02 – 12.02. 2012

„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.  Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę …” Iz 61, 1-3

Rekolekcje poprowadzi Małgorzata Stuła-Topolska, wieloletni Ogólnopolski Koordynator  świecki  Odnowy w  Duchu  Świętym.

Jest autorką wielu publikacji w Zeszytach Odnowy w Duchu Świętym min: „Boże lustro”, „Nie mogę tego daru zmarnować”. Jej książka „Jeśli nie my, to kamienie wołać będą”, stanowi doskonałe połączenie ewangelizacji w wymiarze zasad i form z wymiarem praktycznego dawania świadectwa życia wiarą.