W dniach 12-16 lipca 2022 r. w koszalińskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym odbyły się letnie rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Wzięło w nich udział 50 osób – członków i sympatyków grup Odnowy z naszej diecezji. Ćwiczenia duchowe poprowadził ks. Marcin Modrzyński, koordynator Odnowy archidiecezji gnieźnieńskiej. Tematem była walka duchowa. Na wzór Maryi uczyliśmy się rozpoznawać łąskę Bożą i z nią współpracować, przede wszystkim w sytuacjach, w których, po ludzku trudno ją dostrzec. I jak Maryja, pokornie służyć sobie nawzajem, i wypełniać wolę Bożą. Bo człowiek pokorny to nie ten, który stale powtarza, że nic nie potrafi. Człowiek pokorny, dostrzega dobro i potencjał jakim Bóg go obdarzył. Stając w prawdzie o sobie, dostrzega swoje słabości i dzięki łasce potrafi je doskonalić. A przez swoją służbę oddaje chwałę Bogu, nie pragnąc próżnej chwały dla siebie. Bowiem moc w słabości się doskonali. A Pan Bóg z miłością daje każdemu według potrzeb.

Galeria zdjęć TUTAJ

Anna Urbanowicz – diakonia informacyjno-medialna