„Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.” (1Kor 12,7)

Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na rekolekcje zimowe, organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Rekolekcje poprowadzi drużyna SOS dla wspólnot z Fundacji Mocni w Duchu

Temat: Posługa charyzmatyczna.

Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjnym w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2a.

Termin: Czas: 17-19.02.2023 r. Zaczniemy po południu w piątek, a zakończymy obiadem w niedzielę, ok. godz. 12:30.

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 230 zł; dojeżdżający na całość (posiłki trzy razy dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 170 zł, dzieci do lat 3 po 30 zł na opiekunkę, dzieci 3-13 lat – 150 zł.

Czy mogę uczestniczyć tylko w części rekolekcji?

Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralną całość. Uczestnictwo tylko w części rekolekcji może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Najpierw prosimy zgłaszać udział w rekolekcjach za pośrednictwem liderów grup do dnia 10 lutego 2023 roku świeckiemu Koordynatorowi Odnowy w Duchu Świętym, Beacie Trzmielewskiej (tel. 510 152 419 lub mail: beatatwalcz@gmail.com).

  2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca liderowi kwotę 50 zł jako opłatę rejestracyjną.

  3. Lider zbiera dane (imię i nazwisko) i przekazuje je Beacie Trzmielewskiej.  Następnie otrzymuje od Koordynatora (mailem lub SMS) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  4. Zbiorowej wpłaty za zgłoszone i potwierdzone osoby dokonuje lider.

  5. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty: Rekolekcje zimowe, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

  1. Osoby spoza grup zgłaszają się bezpośrednio do Beaty Trzmielewskiej i również wpłacają 50 zł na podane konto. Tytuł wpłaty: Rekolekcje zimowe, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

  2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 12.02.2023 r. wpłaty nie będą zwracane. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  3. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie, podczas kwaterowania, w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

PROGRAM – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.

Piątek

17:00 – Zjazd uczestników

18:00 – Kolacja

19:30 – Eucharystia

20:30 – Konferencja wprowadzająca „Nazwałem was przyjaciółmi”

21:15 – Adoracja indywidualna (do godz. 23:00)

Sobota

8:00 – Śniadanie

8:45 – Modlitwa na rozgrzanie serc i umysłów

9:00 – I blok modlitewno- konferencyjny „Skarb w naczyniach glinianych”

11:00 – Przerwa

11:45 – Warsztaty charyzmatyczne

13:00 – Obiad i przerwa

14:30Eucharystia

16:00 – Krótka przerwa

16.30 – II blok konferencyjno- warsztatowy „Badajcie duchy, czy są z Boga”

18:00 – Kolacja

19:00 – III blok modlitewno- konferencyjny „Góra Przemienienia”

Niedziela

8:00 – Śniadanie

9:00 – IV blok konferencyjno- warsztatowy „Budowanie wspólnoty”

11:30 – Eucharystia

13:00 – Obiad