Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się, słudzy Boga… Cały kosmos słyszy w tę Wielką Noc pieśń radości. Życie jest silniejsze niż śmierć, prawda zwycięża kłamstwo, ostatnie słowo należy do Miłości…

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Obyśmy wszyscy doświadczyli prawdy o miłości Boga do ludzi, zawartej i objawionej w Krzyżu Chrystusa. Niech ta Miłość prowadzi nas do nawrócenia, do pojednania z Bogiem i ludźmi; do jedności z Kościołem.

Niech nasze rodziny staną się prawdziwie „Domowymi Kościołami” gotowymi przyjąć Zmartwychwstałego Pana, który daje „ Pokój wam „.. , a obrazem tego Pokoju jest Kościół, który przyjęty jako nasz dom staje się miejscem rodzinnym, gdzie zawsze czeka na nas Jezus przynosząc od Ojca „łaskę po łasce” (J1,16).

Niech święta Zmartwychwstania Pańskiego przyniosą nam wszystkim, naszym rodzinom i wspólnotom radość, pokój, wzajemną życzliwość i wzmocnią w nas działanie Ducha Świętego.

Koordynator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym
Ks. Krysztof Witwicki
Zoja Meżerycka