Nie może nas tam zabraknąć !

https://www.40latdiecezji.pl/

„ … Siostro i Bracie,
chcę być także głosem tych, którzy już nie szukają i nigdy o modlitwę nie poproszą, dlatego mam odwagę prosić Kościół koszalińsko-kołobrzeski o wielką modlitwę za nich! Bóg każdego z nas powołuje osobiście i po imieniu, ale najpełniej doświadczamy Go we wspólnocie. Podarujmy więc naszym siostrom i braciom dar modlitwy, pamiętając, że nie można mieć Jezusa tylko dla siebie. Wszyscy potrzebujemy wsparcia w modlitwie w myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście”.

Niech nadchodząca rocznica inspiruje nas do głębszego przeżywania tajemnicy Kościoła jako domu, w którym na pierwszym miejscu jest modlitwa – źródło duchowej mocy i miłości Boga. Proszę Was o takie osobiste zaangażowanie, byśmy mogli z całym przekonaniem dopowiedzieć: Kościół Jezusa Chrystusa, to jest także mój Kościół, moja diecezja i moja parafia! ”

Z listu pasterskiego o modlitwie ks. Bp. Edwarda Dajaczka

.