Przyjdź, aby się utwierdzić…
Przyjdź, aby się przekonać…

 

Miejsce: Parafia pw. Ducha Świętego w Koszalinie, ul. Staszica 38.

Termin: 9-10.06.2023 r. WSTĘP WOLNY.

 

PIĄTEK, 09.06.2023 r.

18:00 – Najświętsza Eucharystia za Kościół pod przewodnictwem
bpa Zbigniewa Zielińskiego
19:00 – Wieczór Uwielbienia

20:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

SOBOTA, 10.06.2023 r.

10:00 – Rozpoczęcie dnia modlitwą uwielbienia
10:30Po co mi Kościół?
  • Konferencja o. Remigiusza Recława
  • Świadectwo Katarzyny
11:30 – Przerwa kawowa (kawiarenka plenerowa na dziedzińcu)
12:00Świecki i duchowny wspólna droga
  • Konferencja o. Remigiusza Recława
  • Świadectwo Ilony
13:00 – Przerwa obiadowa (we własnym zakresie, polecamy C. H. Emka z bazą gastronomiczną)
14:30 – Modlitwa uwielbienia
15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:30Sakramenty źródłem uzdrowienia
  • Konferencja o. Remigiusza Recława
  • Świadectwo Magdaleny
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie
17:30 – Nabożeństwo czerwcowe
18:00 – Najświętsza Eucharystia pod przewodnictwem o. Remigiusza Recława, zakończenie Forum
Po zakończeniu będzie można otrzymać książkę „Miękkie Lądowanie”, składając ofiarę na potrzeby organizacyjne Forum

 

W sobotę, w czasie trwania Forum:
– Kiermasz książek o. Remigiusza Recława oraz innych wartościowych autorów.
– Zapraszamy do plenerowej kawiarenki na dziedzińcu domu parafialnego.