Podjęliśmy próbę wspólnego utworzenia własnej z serca płynącej modlitwy dziękczynnej z uwielbieniem. Dlatego zachęcamy i zapraszamy, aby na wzór św. Faustyny już dziś włączyć się we wspólne modlitewne uwielbienie Jezusa w Hostii ukrytego. Trwajmy w tej modlitwie przez 9 kolejnych dni poprzedzających uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA.

Treść modlitwy, która powstała z westchnień naszych serc:

BĄDŹ UWIELBIONY JEZU W HOSTII UTAJONY!
Nasz Bóg jest potężny i łaskawie panuje nad wszelkim stworzeniem, wylewa światło Bożego oświecenia na tych, którzy się Go boją i z miłością Mu służą w duchu prawdy i pokory. Niech prowadzi trwających na drodze sprawiedliwości do celu, którym jest radość w wiecznej szczęśliwości.

ADORUJĘ CIĘ I WIELBIĘ JEZU W HOSTII UTAJONY!

– Żywy chlebie, któryś zstąpił z Nieba
ADORUJĘ CIĘ I WIELBIĘ JEZU W HOSTII UTAJONY

– Hostio święta, czysta, niepokalana, wielkiej chwały najgodniejsza
ADORUJĘ CIĘ I WIELBIĘ JEZU W HOSTII UTAJONY

– Za to, że przychodzisz do naszych serc w Komunii Świętej i umacniasz wiarę, dajesz siłę do walki ze złym
ADORUJE CIĘ I WIELBIĘ JEZU W HOSTII UTAJONY

– Za to, że jesteś celem i sensem naszego życia, ucząc nas pokory i ufności
ADORUJĘ CIĘ I WIELBIĘ JEZU W HOSTII UTAJONY

– Za to, że uniżyłeś się oddając się w ludzkie ręce i zaufałeś bezgranicznie człowiekowi
ADORUJĘ CIĘ I WIELBIĘ JEZU W HOSTII UTAJONY

– Za to, że jesteś Drogą, Prawdą i Życiem i JESTEŚ KTÓRY JESTEŚ
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że objawiłeś nam Święte Imię Boga i możemy nazywać się Dziećmi Bożymi
ADORUJĘ CIĘ…

– Za sakramenty święte i za Ustanowienie Eucharystii
ADORUJĘ CIĘ…

 

– Za miłość, za spokój w duchu, za siłę do przyjmowania pociech, które Bóg przygotował po doświadczeniu cierpienia.
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że karmisz nas swoim świętym ciałem i krwią i przenikasz nasze ciało, umysł i duszę, dając nam pokój, nadzieje, miłość
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że ostatnim tchnieniem swojego Bożego życia dałeś nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę, która nieustannie wstawia się za nami u Boga w Niebie
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że jesteś miłosiernym Ojcem, który wysłucha, przytuli, obejmie ramionami każdego z nas
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że nazywając nas swoimi przyjaciółmi, możemy być Twoimi uczniami
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że jesteś Dobrym Pasterzem i uczysz nas rozpoznawać Swój głos
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że zawsze szukasz nas, a kiedy nas odnajdziesz, bierzesz w Swoje ramiona i przytulasz czule do Swojego Najświętszego Serca
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że Twoje Najświętsze Serce jest naszym schronieniem
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że leczysz nas z wszelkich chorób i uwalniasz od wszelkich zranień
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że zawsze dotrzymujesz obietnic
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że możemy mieć udział w Twojej Chwale
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że obmywasz nas Swoją Drogocenną Krwią
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że nas wykupiłeś i puściłeś wolno
ADORUJĘ CIĘ…

– Za wszystko co otrzymujemy z Twojej ręki
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że nas oczyszczasz, abyśmy przynosili dobre owoce
ADORUJĘ CIĘ…

– Za Twoje Święte rany
ADORUJĘ CIĘ…

– Za Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie, za Twoją obecność w naszych sercach, za Twoją obecność wokół nas, za Twoją obecność przenikającą nas
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że żyjemy w Tobie, że jesteśmy w Tobie zanurzeni, że w Tobie chodzimy, jemy, śpimy
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że przez swoją obecność nieustannie udzielasz nam swoich łask, w tym łaski jednoczenia duszy z Bogiem
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że dźwigasz nasze boleści i pokrzepiasz nasze siły mocą Twojego Ciała i Twojej Krwi
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że współcierpisz z nami i nadajesz sens wszystkiemu co nas spotyka
ADORUJĘ CIĘ…

– Za radość w Duchu Świętym, za nowe życie, które nam podarowałeś, za dar dziecięctwa Bożego
ADORUJĘ CIĘ…

– Za moc jakiej nam udzielasz i za miłość, która Twoje brzemię czyni lekkim i słodkim
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że dajesz nam do głębi poznać Twoją miłość, Twoje miłosierdzie i przebaczenie
ADORUJĘ CIĘ…

– Chlebie najczystszy, uwielbiamy Cię w swojej tajemniczości
ADORUJĘ CIĘ…

– Przenajświętsze Serce Jezusa, Święta Pamięci naszego odkupienia w Przymierzu z Twoją Drogą i Misją na ziemi
ADORUJĘ CIĘ…

– Panie Jezu, tylko przez Ciebie nasze życie ma sens i staje się radością
ADORUJĘ CIĘ…

– Za łaskę pragnienia uświęcania naszego życia wśród wszelkich przeciwieństw
ADORUJĘ CIĘ…

– Za to, że nauczyłeś nas i powołałeś, byśmy we wspólnotach tworzyli Twoje Chwalebne Ciało, którym jest Twój Święty Kościół
ADORUJĘ CIĘ I WIELBIĘ JEZU W HOSTII UTAJONY

Oddaj się Jezusowi, a cały Jezus będzie twój.

Módlmy się: (AKTEM UWIELBIENIA nazwanym ZŁOTĄ STRZAŁĄ):
Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne Imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich i przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. AMEN.

aa