„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły”. (Mk 16, 20).

Zapraszamy członków, sympytyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na letnie rekolekcje, organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Koszt (w tym posiłki 3 razy dziennie):
– z noclegiem – 480 PLN
– dojeżdżający – 400 PLN

– dzieci 4 -12 lat – 350 PLN

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Łukasz Plata, katecheta i duszpasterz akademicki w Nowym Sączu. Posługuje charyzmatycznie jako kierownik duchowy, spowiednik i wstawiennik, prowadzi ewangelizacje, rekolekcje i misje święte.

Ukończył UPJP II – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie (2011) i uzyskał licencjat z teologii na tym wydziale (2016). Uzyskał także stopień naukowy doktora teologii moralnej na KUL-u (2019). Ponadto jest absolwentem Podyplomowych Studiów z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej – „Szkoła Formatorów” na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie (2019). Od 2016 r. należy do Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

Zainteresowania duszpasterskie i naukowe ks. Łukasza to: formacja narzeczonych, formacja kandydatów do kapłaństwa, formacja mężczyzn, pomoc małżeństwom i rodzinom w kryzysie, poradnictwo duchowe, dojrzałość uczuciowa, problematyka cudu, nowa ewangelizacja, katolicka odnowa charyzmatyczna. 

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Najpierw prosimy zgłaszać udział w rekolekcjach za pośrednictwem liderów grup do 16 lipca 2023 r. roku świeckiemu Koordynatorowi Odnowy w Duchu Świętym, Beacie Trzmielewskiej – tel. 510 152 419.

  2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca liderowi kwotę 100 zł jako opłatę rejestracyjną.

  3. Lider dokonuje zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby.  Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  4. Zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby dokonuje lider lub osoba przez niego/nią wskazana.Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto (prosimy o dokładne podanie tytułu!):

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty: Rekolekcje letnie, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób
(np. Rekolekcje letnie, Dzieci Boże, Białogard, 3)

  1. Osoby spoza grup Odnowy zgłaszają się bezpośrednio do Beaty Trzmielewskiej i również wpłacają 100 zł na podane konto.Tytuł wpłaty: Rekolekcje letnie, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

  2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 16 lipca 2023 r. wpłaty nie będą zwracane, oprócz nagłych sytuacji wyjątkowych.

  3. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  4. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie podczas kwaterowania w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

  5. Rekolekcje będą rejestrowane i fotografowane. Zgłaszając udział w rekolekcjach, każdy uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach – na portalach społecznościowych i stronie internetowej diecezjalnej Odnowy, na płytach DVD, które będą rozpowszechniane, na dysku komputerowym i innych nośnikach pamięci oraz w sieci internetowej. 

🙂

Załoga EwangeliBusa – ks. Łukasz Plata i Grzegorz Mazanek zapraszają

Planowany program (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian):

 

Poniedziałek – Od czego zaczynamy?

18.00 – Kolacja

19.00 – Gdzie Ty jesteś – jakie jest Twoje miejsce w rodzinie, wspólnocie i świecie?

20.30 – Msza Święta z nauczaniem i chwila uwielbienia

 

Wtorek – Zacznij OD(NOWA) na fundamencie Trójcy Świętej

7.30 – Jutrznia

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja I – Jesteś ukochanym dzieckiem Taty

Przerwa na kawę

Konferencja II – Jesteś zaproszony do posługi w Imię Jezusa Chrystusa

12.15 – Chwila modlitwy

13.00 – Obiad

15.00 – Doświadczenie Bożej Miłości przed Najświętszym Sakramentem

16.00 – Konferencja III – Jesteś zaproszony do życia w Duchu Świętym w rodzinie i we wspólnocie

17.00 – Warsztat dla charyzmatycznego ewangelizatora

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza święta, uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie duchowe

 

Środa – Podejmij MISJĘ

7.30 – Medytacja

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja I – Misja Kapłańska, Królewska i Prorocka ewangelizatora

Przerwa na kawę

Konferencja II – Preewangelizacja – kulturowy wymiar misji ewangelizacyjnej

12.15 – Chwila modlitwy

13.00 – Obiad

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania

16.00 – Konferencja III – Filary Kerygmatu

17.00 – Warsztat dla charyzmatycznego ewangelizatora

18.00 – Kolacja

19.30 – Msza święta, uwielbienie i modlitwa o uzdrowienie fizyczne

Czwartek – Głoś KERYGMAT w rodzinie, wspólnocie i we współczesnym świecie

7.30 – Lectio Divina

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja I – Obdarowania charyzmatyczne w służbie miłości

Przerwa na kawę

Konferencja II – Ewangelizacja indywidualna

Przerwa

Konferencja III – Ewangelizacja wspólnotowa

13.00 – Obiad

14.00 – Modlitwa o napełnienie i rozpalenie charyzmatów do ewangelizacji

Warsztat dla charyzmatycznego ewangelizatora

Msza święta, uwielbienie, posługa charyzmatyczna

 

Piątek – Po OWOCACH  nas poznają

7.30 – Adoracja w ciszy

8.15 – Śniadanie

9.15 – Uwielbienie

9.45 – Konferencja inna niż wszystkie – Q&A  do głoszących

Przerwa na kawę

Czas świadectwa

12.15 – Msza święta na zakończenie rekolekcji

13.15 – Obiad