Jezus z dzieckiemUporządkowanie uczuć – to temat rekolekcji, który wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji będą przeżywać w dniach 09 – 13 lipca 2012.
Rekolekcje poprowadzi ks. Sławomir Wądołek – egzorcysta z diecezji Płockiej.

„Prowadzić życie uporządkowane, to żyć tak, że chcemy być tam, gdzie Bóg chce abyśmy byli. Uporządkowanie życia uczuciowego służy dostrzeżeniu stanu własnego życia wewnętrznego. Wówczas możliwe jest poznanie, jaka jest różnica między tym, czego my chcemy, a czego chce od nas Bóg.

Trzeba umieć wycofać się z miejsca, w którym Boga nie ma. One, bowiem są zagrożeniem dla życia w czystości serca. Dążenie do porzucenia wszystkiego, co nie głosi we mnie i przeze mnie chwały Bożej jest czymś, co powinno nas przynaglać. Gdy porzucamy życie dla chwały Bożej, żyjemy na własną chwałę. Jest to znak oddalania się od Boga i przyjmowania zranienia od świata. On zaś rani nas tym, co posiada w nadmiarze: nie uporządkowaniem, zamętem, złą mową, chciwością, nieczystością, gniewem i buntem, życiem w żalu i nieustannym niepokoju.
… Porządkując uczucia szukamy zrozumienia tego, czy to, co przeżywamy jest przeżywaniem z Bogiem czy bez Niego. To, co robimy dla własnego uznania, akceptacji sprawia, że towarzyszy nam odczucie nieobecności Boga. Robienie wszystkie na Bożą chwałę uspokaja nas wewnętrznie i daje nam poczucie spełnienia. Życie dla siebie i jedynie z myślą o swoich sprawach potęguje w nas głód przeżywania coraz więcej tego, co jest ze świata.”

Więcej na stronie >>>