Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na rekolekcje zimowe, organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

Rekolekcje poprowadzą Małgorzata i Mirosław Topolscy

Małgorzata Stuła-Topolska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja”. Mąż Mirosław, troje dzieci, z wykształcenia pedagog i teolog. Od 1980 r. zaangażowana w Odnowę Charyzmatyczną i działalność ekumeniczną; korzenie posługi charyzmatycznej siegają wieloletniej działalności w Ruchu Światło–Życie.

Mirosław Topolski – Członek Rady Stowarzyszenia „Nowa Ewamgelizacja”; w latach 2002-2010 Prezes Zarządu. Żona Małgorzata, troje dzieci. Absolwent Politechniki Częstochowskiej; obecnie doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – O/Częstochowa. Od 1980 r. czynnie zaangażowany w katolicką Odnowę Charyzmatyczną. Inicjator i organizator wielu dzieł ewangelizacyjnych, m.in. konferencji międzynarodowych, rekolekcji ,sesji, marszy; lider i formator wspólnot i grup modlitewnych.

Temat: Rozeznawanie, formacja, rozwój.

Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjnym w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2a.

Termin: 9-11.02.2024 r. Zaczniemy po południu w piątek, a zakończymy obiadem w niedzielę, ok. godz. 12:30.

 

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 310 zł (pokój 4-osobowy lub dostawka 290 zł); dojeżdżający (posiłki trzy razy dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 210 zł, dzieci 4-12 lat – 210 zł.

Czy mogę uczestniczyć tylko w części rekolekcji?

Niestety nie. Treści warsztatów stanowią integralną całość. Uczestnictwo tylko w części rekolekcji może powodować niepełne lub błędne zrozumienie treści.

Pamiętajmy, że celem formacji jest rozwój do posługi innym ludziom, a to wymaga właściwego przygotowania. Dlatego w tym przypadku nie ma znaczenia uzasadnienie częściowego uczestnictwa.

Ogłoszenia o rekolekcjach były podawane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem (np. w kalendarzu i podczas diecezjalnych spotkań), dzięki czemu można było stosownie wcześniej zaplanować ten czas tak, aby zapewnić sobie uczestnictwo w całych rekolekcjach.

 

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Najpierw prosimy zgłaszać udział w rekolekcjach za pośrednictwem liderów grup do 2 lutego 2024 roku, świeckiemu Koordynatorowi Odnowy w Duchu Świętym, Beacie Trzmielewskiej (tel. 510 152 419). Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca liderowi kwotę 100 zł jako opłatę rejestracyjną.

  2. Lider zbiera dane (imię i nazwisko) i przekazuje je Beacie Trzmielewskiej.  Następnie otrzymuje od Koordynatora (mailem lub SMS) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  3. Zbiorowej wpłaty za zgłoszone i potwierdzone osoby dokonuje lider.

  4. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto:

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty: Rekolekcje zimowe, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób.

  1. Osoby spoza grup zgłaszają się bezpośrednio do Beaty Trzmielewskiej i również wpłacają 100 zł na podane konto. Tytuł wpłaty: Rekolekcje zimowe, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

  2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 02.02.2024 r. wpłaty nie będą zwracane. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  3. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie, podczas kwaterowania, w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

PROGRAM               

Piątek – 09.02.2024

17:00 – zjazd uczestników

18:00 – kolacja

19:00 – katecheza 1: Formacja podstawą rozwoju duchowego

20:30 – Eucharystia

 

 

Sobota – 10.02.2024

 7:45 – adoracja NS w ciszy – np. medytacja Słowa Bożego

 8:15 – śniadanie

 9:30 – modlitwa uwielbienia

10:00 – katecheza 2: Rozeznawanie w Duchu Świętym

11:00 – 11:30 – przerwa

11:30 – katecheza 3: Odróżniać Słowo od słów    

12:30 – obiad

15:00 – uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15:15 – katecheza 4: Trudna sztuka wyboru    

16:15 – 16:30 – przerwa

16:30 – katecheza 5: Rozeznawanie indywidualne + warsztat

18:00 – kolacja

19:00 – 20:30 – katecheza 6: Rozeznawanie wspólnotowe + warsztat

20:45 – Eucharystia 

Niedziela – 11.02.2024

 7:30 – adoracja NS w ciszy np. na podstawie treści rekolekcji

 8:00 – śniadanie

 9:00 – katecheza 7: Jak rozeznawał Jezus i Apostołowie

 9:45 – przerwa

10:00 – katecheza 8: Bitwa o umysł 

10:45 – przerwa

11:00 – warsztat: małe grupy: dzielenie się treściami rekolekcji, pytania i odpowiedzi

12:00 – Eucharystia

13:00 – obiad i zakończenie rekolekcji