Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Droga Życia” z Wałcza

Serdecznie zaprasza na wspólne dziękczynienie za 10 lat istnienia  połączone z Dniem Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej.

„Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie ”
( Ga 3, 26)

Program spotkania:

9.45 – 10.15 – powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa uwielbienia

10.15 – 11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

11.15 – 12.00 – Konferencja

12.15 – Eucharystia z homilią

13.30 – Agapa

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.15 – ogłoszenia, informacje itp.

ok. 16.00 – Rozesłanie

Oczekując na wspólne świętowanie,  wspólnota z Wałcza zwraca się z prośbą, aby zamiast kwiatów lub upominków złożyć ( w miarę swoich możliwości ) ofiarę pieniężną. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane jako dar Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji braciom Kapucynom pracującym na misjach w Afryce.
Skarbonka będzie wystawiona w kościele przed Eucharystią i złożona jako dar ołtarza.

Do zobaczenia w kościele św. Antoniego ( oo. Kapucyni ) Wałcz ul. Orla