Zapraszamy wszystkich członków wspólnot i grup modlitewnych, którzy chcą pogłębienia życia wspólnotowego i ewangelicznego na warsztaty w ramach Szkoły Ducha Świętego. Celem warsztatów jest wyposażenie grupy lub wspólnoty  w narzędzia do prowadzenia samodzielnego życia duchowego we wspólnocie Kościoła Katolickiego, zgodnie ze swoim charyzmatem i misją.

Spotkanie i nauczanie poprowadzą Małgorzata Stuła-Topolska i Mirosław Topolski.
Zgłoszenia do 13.04.2024 r., przez lidera (dla osób ze wspólnot) lub bezpośrednio do koordynatora Odnowy w Duchu Świętym, Beaty Trzmielewskiej (tel. 510 152 419).

Temat: Moc Ducha Świętego w nas

Miejsce i czas: Czaplinek, 20.04.2024

Koszt: 60 zł (w tym obiad)

PROGRAM:

10.00 – Msza św. w kościele pw. Trójcy Świętej ul. Moniuszki 20

11.30 – rozpoczęcie warsztatów w Zespole Szkół ul. Grunwaldzka 1. (powitanie uczestników i zawiązanie wspólnoty)

11.40 – uwielbienie

12.00 – 13.30 – konferencja:
* 1. Kim jest Duch Święty – zarys pneumatologii w ST i NT;
* 2. W mocy Ducha Świętego – biblijne przykłady osób poddanych Duchowi Św.)

13.30 – 14.30 – przerwa na obiad

14.30 – 16.00 – konferencja:

* 1. Dwie drogi działania Ducha Świętego – sakramentalna i poza sakramentalna;
* 2. Charyzmaty, dary i owoce Ducha Świętego w posłudze – biblijne podstawy; praktyka i
zasady posługi charyzmatami)

16.00 – 16.30 – przerwa

16.30 – 17.45 – warsztat (Doświadczenie posługi charyzmatami + pytania i problemy)

18.00 – 19.00 – ogłoszenia + modlitwa o wylanie Ducha Świętego (celebracja)