Zapraszamy członków, sympatyków i osoby związane z ruchem charyzmatycznym na letnie rekolekcje, organizowane przez Odnowę w Duchu Świętym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

                                                  ks. Rafał Jerzy Sorkowicz SChr WIKARIUSZ

Prowadzący: ks. Rafał Sorkowicz Schr – duszpasterz, rekolekcjonista, publicysta, członek Rady ds. Nowej Ewangelizacji powołanej przez abpa Andrzeja Dzięgę, oraz przewodniczący stargardzkiej konsulty księży duszpasterzy młodzieży (więcej na: http://goleniow.eparafia.pl/diakon-mieczyslaw-dusza-tchr)

Temat: Wstawiennictwo i uwielbienie.

Miejsce: Centrum Edukacyjno–Formacyjnym w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2a.

Termin: 15-19.07.2024 r. 

Koszt (posiłki trzy razy dziennie i noclegi): 650 zł; dojeżdżający (posiłki trzy razy dziennie i całodniowy pobyt bez noclegów): 470 zł, dzieci 4-12 lat – 400 zł.

Zgłoszenia: do 7 lipca lub wyczerpania miejsc do Małgorzaty Bury – tel. 604 755 699.

UŚWIĘCAJĄCA ROSA DUCHA ŚWIĘTEGO ADORACJA – UWIELBIENIE – WSTAWIENNICTWO

Program:

PONIEDZIAŁEK / 15 LIPCA

18:00 – Kolacja

19:00 – Konferencja wprowadzająca

20:00 – Eucharystia z modlitwą Uwielbienia

 

WTOREK / 16 LIPCA / ADORACJA

07:30 – Medytacja do Słowa Bożego z dnia

08:15 – Śniadanie

09:30 – Modlitwa Uwielbienia

10:00 – Konferencja 1

11:00 – Przerwa na kawę

11:30 – Warsztaty w grupach

12:30 – Różaniec

13:00 – Obiad

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Adoracja osobista

16:00 – Konferencja 2

17:00 – Grupy dzielenia

18:00 – Kolacja

19:00 – Adoracja // Okazja do spowiedzi / rozmowy

19:30 – Eucharystia

 

ŚRODA / 17 LIPCA / UWIELBIENIE

07:30 – Medytacja do Słowa Bożego z dnia

08:15 – Śniadanie

09:30 – Modlitwa Uwielbienia

10:00 – Konferencja 3

11:00 – Przerwa na kawę

11:30 – Warsztaty w grupach

12:30 – Różaniec

13:00 – Obiad

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Adoracja osobista

16.00 – Konferencja 4

17:00 – Grupy dzielenia

18:00 – Kolacja

19:00 – Adoracja / Okazja do spowiedzi

19:30 – Eucharystia

CZWARTEK / 18 LIPCA / WSTAWIENNICTWO

07:30 – Medytacja do Słowa Bożego z dnia

08:15 – Śniadanie

09:30 – Modlitwa Uwielbienia

10:00 – Konferencja 5

11:00 – Przerwa na kawę

11:30 – Warsztaty w grupach

12:30 – Różaniec

13:00 – Obiad

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Adoracja osobista

16.00 – Konferencja 6

17:00 – Modlitwa Wstawiennicza w grupach

18:00 – Kolacja

19:30 – Eucharystia

20:30 – Całonocna Adoracja

lista / każdy po godzinie

 

 

PIĄTEK / 19 LIPCA

07:30 – Modlitwa Uwielbienia

08:15 – Śniadanie

09:15 – Konferencja podsumowująca

10:00 – Czas na świadectwo i pytania / Przerwa

11:30 – Eucharystia z Modlitwą Rozesłania

13:00 – Obiad

 

Ks. Rafał Jerzy Sorkowicz SChr / chrystusowiec: wieloletni opiekun duchowy wspólnot „Odnowy w Duchu Świętym” (Stargard, Szczecin), wspólnoty „Emmanuel” (Szczecin), obecnie wspólnoty charyzmatycznej „Wieczernik” w Goleniowie, duszpasterz młodzieży i studentów

REGULAMIN ZGŁOSZENIA:

  1. Najpierw prosimy zgłaszać udział w rekolekcjach za pośrednictwem liderów grup do 7 lipca 2024 r. roku Małgorzacie Bury (tel. 604 755 699)

  2. Każdy uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpłaca liderowi kwotę 100 zł jako opłatę rejestracyjną.

  3. Lider dokonuje zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby.  Następnie otrzymuje od koordynatora (mailem lub telefonicznie) potwierdzenie udziału tych osób w rekolekcjach.

  4. Zbiorowej wpłaty za zgłoszone osoby dokonuje lider lub osoba przez niego/nią wskazana. Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na konto (prosimy o dokładne podanie tytułu z zachowaniem kolejności! Tytuł wpłaty: Rekolekcje letnie 2024, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób)

Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001

Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy

Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23

Tytuł wpłaty: Rekolekcje letnie, nazwa wspólnoty, miejscowość, liczba osób
(np. Rekolekcje letnie 2024, Dzieci Boże, Białogard, 3)

  1. Osoby spoza grup Odnowy zgłaszają się bezpośrednio do Małgorzaty Bury i również wpłacają 100 zł na podane konto. Tytuł wpłaty: Rekolekcje letnie 2024, imię i nazwisko uczestnika, miejscowość.

  2. W razie rezygnacji z udziału w rekolekcjach po 7 lipca 2024 r. wpłaty nie będą zwracane, oprócz nagłych sytuacji wyjątkowych.

  3. O wpisaniu na listę uczestników rekolekcji decyduje kolejność wpłat.

  4. Pozostałą część opłaty za rekolekcje należy przekazać indywidualnie recepcji CEF w Koszalinie podczas kwaterowania w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

  5. Rekolekcje będą rejestrowane i fotografowane. Zgłaszając udział w rekolekcjach, każdy uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach – na portalach społecznościowych i stronie internetowej diecezjalnej Odnowy, na płytach DVD, które będą rozpowszechniane, na dysku komputerowym i innych nośnikach pamięci oraz w sieci internetowej.