Tak, wierzę, że świat i moje życie
nie są dziełem przypadku,
lecz ich źródłem są wieczny Rozum i wieczna Miłość,
zostały stworzone przez Boga wszechmogącego.

Tak, wierzę, że w Jezusie Chrystusie,
w Jego wcieleniu,
w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu
objawiło się oblicze Boga.

Tak, wierzę, że Duch Święty
daje nam słowo prawdy
i oświeca nasze serca.

Wierzę, że w komunii Kościoła
wszyscy tworzymy z Panem jedno ciało
i w ten sposób idziemy ku zmartwychwstaniu
i życiu wiecznemu.

Papież Benedykt XVI