Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa

Jan Paweł II

Jeżeli chcesz:

  • pogłębić swoją wiarę

  • zrozumieć siebie oraz odnaleźć radość i pokój Boży

  • pójść drogą z Jezusem w mocy Jego Ducha

weź udział w Seminarium Odnowy Życia Chrześcijańskiego

czyli Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO)

Rozpoczęcie Mszą Św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bobolicach, potem spotkanie w sali wieczernika.