Wielkanoc 2013

Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie…
my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego”

(Jan Paweł II)

Niech Zmartwychwstały Chrystus Król i Dawca Pokoju przeniknie swoim światłem i łaską trudne, niespokojne „teraz”, niech stanie pośrodku, uciszy i rozjaśni każdy lęk i ból ludzkiego serca, byśmy z nową wiarą i niezachwianą nadzieją mogli stać się świadkami Wielkanocnego Poranka.

Na czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego weźmy sobie do rozważania słowa błogosławionego Jana Pawła II, który mówi: „Chrystus jest tym, który patrzy nam w oczy i chce, abyśmy również patrzyli Mu w oczy: „kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Jesteśmy powołani do widzenia Boga, jesteśmy stale wezwani do tego, aby patrzeć w Chrystusa.”

To patrzenie w Chrystusa i naśladowanie Go rozwija w nas Duch Święty. Dlatego z całego serca prośmy Boga, by Zmartwychwstały Pan dał nam serce czujne i mądre, wiarę przenoszącą góry, nadzieję, która wszystko przetrzyma, i wytrwałą miłość.

Pokój Wam !

Koordynator Diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym
Ks. Bogusław Fortuński
Zoja Meżerycka