PROGRAM REKOLEKCJI:

Piątek 19.02.2010

17:00  Zjazd uczestników
17:30  Msza św. z konferencją wprowadzającą:
„Jeżeli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa…” – Dlaczego charyzmatyk ma być człowiekiem uzdrowionym?
19:00   Kolacja
20:00  Droga Krzyżowa
(Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne przez rozważanie stacji Drogi Krzyżowej )
21:30   Apel Jasnogórski
22:30   Spoczynek –  Silentium

Sobota 20.02.2010

7:30   Modlitwy poranne – Jutrznia
8:00     Śniadanie
9:00     Konferencja: (może być inne miejsce niż kaplica) „O zranionej miłości”
10:00-11:00  Adoracja Najświętszego Sakramentu – modlitwa o uleczenie wnętrza
11:45  Przygotowanie do Eucharystii
12:00  Eucharystia z Konferencją: „O roli wspólnoty w uzdrowieniu”
13:30  Obiad
15:00 Uwielbienie Miłosierdzia Bożego
15:15 Dzielenie w grupach – wspólnota miejscem uzdrowienia
16:00 Przerwa na kawę
16:30 Sakrament Pojednania – modlitwa osobista
18:30 Kolacja
20:00  Spotkanie modlitewne (modlitwa o napełnienie Duchem Świętym, modlitwa posłania …świadectwa)
22:00 Spoczynek – Silentium

Niedziela 21.02.2010

7:30   Modlitwy poranne – Godzinki ku czci NMP
8:00    Śniadanie
9:00    Konferencja: „Ja i moja miłość”
10:00-10:45  Adoracja Najświętszego Sakramentu i Uwielbienie Miłosierdzia Bożego
11:15 Przygotowanie do Eucharystii
11:30 Eucharystia z konferencją: „Mocą Twojej świętej krwi – rola Eucharystii w uzdrowieniu”
13:00  Obiad – zakończenie rekolekcji