VII Kongres Odnowy w Duchu Świętym wraz z Czuwaniem na Jasnej Górze, 16-18.05.2013r.

W ramach tegorocznego uczestnictwa wspólnot Odnowy w Duchu św. z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w VII Ogólnopolskim Kongresie Odnowy w Duchu Świętym, w dniu 15 maja br. wyjechała z Koszalina 30 osobowa pielgrzymka z różnych wspólnot naszej diecezji do Częstochowy: z Koszalina, Białogardu, Miastka, Tychowa i Lipia. Przez pierwsze dwa dni, tj.16 i 17 maja, dla liderów i animatorów głoszone były konferencje m.in. przez zaproszonych gości z Brazylii: Lazaro Praxedes de Oliveira i Reinaldo Beserra Dos Reis oraz trwaliśmy na modlitwie i uwielbieniu Miłosierdzia Bożego. Natomiast 18 maja, w sobotę cały program Kongresu realizowany był na Jasnej Górze, na wałach dla wszystkich członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym, również z innych krajów świata.

Wyjątkowe było to, że był to czas czuwania w ogromnej wspólnocie w wigilię Zesłania Ducha Świętego, tak jak uczniowie z Maryją w wieczerniku modlili się, czekając na zstąpienie Ducha Świętego.

Podczas słuchanych konferencji poruszały mnie słowa, które dotyczyły dwóch osób: Ducha św. i Maryi. Tam gdzie Maryja, tam jest i Duch św., nie da się rozdzielić działania Oblubienicy Ducha Świętego od Jego działania. To, że jest Odnowa w Kościele to jest zasługa Maryi. To Ona przyspiesza interwencję Ducha św. Gdy Duch św. zaczyna działać to wszystko się zmienia, to oznacza, że idziemy w góry. On chce byśmy chodzili po wyżynach życia duchowego, zdobywali szczyty. Jest jedno nadzwyczajne działania Ducha św. w nas, a mianowicie tworzenie zażyłości z Jezusem. On dosłownie uzależnia nas od Jezusa. Zrozumiałam, że moja droga przez Maryję do Jezusa była też drogą do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, do życia w Duchu Świętym. Pragnę na nowo odkrywać Ducha Świętego i kochać Go całym sercem. Wzruszającym dla mnie oświadczeniem sobotniego wieczoru, po ustąpieniu deszczu było pojawienie się na niebie pięknej, o idealnym kształcie tęczy, jako znak wierności i jedności z naszym Panem.

Jadwiga z Koszalina