W imieniu biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka pragnę przekazać informację o działalności Biura Inicjatywy „Miasto dla Jezusa”. Biuro to działa za zgodą biskupa diecezjalnego od 1 czerwca 2013 r. w Koszalinie. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie Biura jest pani Anna Parafiniuk. Pani Anna będzie zamieszczać na stronie www.miastodlaJezusa.pl informacje związane z działalnością ewangelizacyjną w diecezji. W związku z tym będzie kontaktowała się z Osobami odpowiedzialnymi (księża, osoby konsekrowane i osoby świeckie) za ruchy, wspólnoty, grupy, stowarzyszenia, aby uzyskać bieżące informacje o prowadzonych dziełach ewangelizacyjnych. Jednocześnie będzie prosiła o umieszczenie materiałów dotyczących ewangelizacji w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na stronach ruchów, wspólnot, grup itp.

Dziękuję za cierpliwe przyjęcie powyższej informacji! W razie wątpliwości i pytań oraz ewentualnych propozycji proszę o kontakt w Wydziale Duszpasterskim.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

ks. Krzysztof Włodarczyk
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Biskupiej Koszalińsko – Kołobrzeskiej
tel. +48 94 343 87 17