Dziękujemy Bogu za pierwsze Nabożeństwo w intencji uzdrowienia w naszej parafii, za prowadzenie ks. Bogusława, wsparcie duchowe i fizyczne wspólnot z Białogardu i Karlina, za piękną posługę muzyczną Zbyszka i Marioli i za wszystkich cudownych uczestników! Niech Pan obsypie Was deszczem łask!