Wkrótce ukaże się kolejne, drugie już wydanie kalendarza Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na rok 2015.
Znajdziecie w nim zdjęcia wspólnot z naszej diecezji
oraz terminy zaplanowanych na 2015 rok rekolekcji, szkoleń i wydarzeń.

Można go będzie nabyć już 13 grudnia na najbliższej Szkole Liderów i Animatorów
w Szczecinku czy rekolekcjach zimowych w koszalińskim CEF-ie.