Charakterystyczna na tych rekolekcjach jest modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne i modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. Podczas pierwszej z nich Bóg leczy przeróżne rany z przeszłości, uzdrawia relacje nasze z Nim samym, relacje z innymi ludźmi, sprawia, że jesteśmy skłonni do przebaczenia także samemu sobie. Druga jest wypełnieniem Mocą Ducha Świętego podobnie jak zostali napełnieni Duchem Świętym Apostołowie i inni wierni o czym czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich.

Jezus mówił: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11,28

Jeżeli chcesz pogłębić swoją więź z Chrystusem zapraszamy serdecznie.

Seminarium jest pierwszym krokiem do dalszej formacji w grupach Odnowy w Duchu Świętym.

ks. Krzysztof Witwicki – Diecezjaliny Koordynator Odnowy w Duchu Świętym